Kategorie: Aktuality, Rozvoj obcí a měst v regionu, Moje práce

Posunutí termínů dokončení staveb z OPŽP 2007 - 2013

Image

8. 10. 2015 Interpelace na ministra životního prostředí Mgr. Richarda Brabce ve věci posunu termínů dokončení staveb z OPŽP 2007 - 2013

Děkuji za slovo,
vážený pane ministře, vážený pane předsedající. Já se chci jenom dotázat ve věci poslední výzvy z operačního programu Životní prostředí na stavbu kanalizací. Došlo k tomu, že Státní fond životního prostředí uvolnil poměrně značné prostředky na dočerpání prostředků v rámci tohoto operačního programu na období 2007 až 2013. Byly tam poměrně šibeniční termíny, protože stavby se zahajovaly a musely se dokončit v letošním roce. Ale jsou signály z různých staveb, že je problém ty stavby do konce roku dokončit. Dochází k tomu, že se termíny neplní, že nastává zimní období, během kterého z technologických důvodů nelze některé práce dokončit.

Tak jsem se chtěl zeptat, jestli je možné v rámci dodržení technologický postupů a dodržení kvality vykonávaných prací posunout tyto termíny, aby nedošlo k poškození nebo nedodržení kvality těchto staveb. Já vím, že jsme vázáni předpisy programu příslušného, vázáni zřejmě i smlouvami, dohodami s Evropskou unií. Přesto si dovoluji požádat, aby tyto stavby měly termín prodloužený, pokud je to možné, aby nedocházelo k nekvalitním pracím. Děkuji.

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji, pane předsedající. Vážený pane poslanče, jak říká Karel Gott, to jsem opravdu nečekal, že se ještě na mě dostane s touto interpelací.

Já vás zklamu, ale myslím si, že vy to čekáte, že vás trochu asi zklamu, protože bohužel, České republice se nepovedlo přes veškerou snahu na různých úrovních vydobýt si pravidlo N+3 pro závěr programového období. My jsme tušili, že celá řada projektů bude mít velké problémy, také proto jsme, myslím, že velmi intenzivně, společnou prací Ministerstva životního prostředí a především Státního fondu životního prostředí řídili ty projekty především v té prioritní ose číslo 1, tedy ty vodohospodářské projekty, které mají velmi dlouhou dobu realizace a byly značně zanedbány, s cílem v podstatě zrušit ty projekty nebo odstoupit od těch projektů, kde hrozilo akutní riziko, že nebudou dokončeny. V současné době řídíme doslova individuálně stále ještě několik set, nebo dokonce první tisíce těchto projektů, byly jich desítky tisíc, myslím, celkově těchto projektů jsou stále ještě desítky, a některé z nich využily možnost tzv. fázování, tedy rozdělení, částečně přenesení do nového programového období 2014 až 2020. Někde už to opravdu nešlo, ale skutečně to pravidlo způsobilosti výdajů stanoví zcela nekompromisně, že platby ze strany příjemce musí být uskutečněny do 31. 12. 2015.

My jsme tam, kde skutečně jsme měli podezření nebo indikaci toho rizika, tak tam řídicí orgán operačního programu Životní prostředí odstupoval od registračních listů, a všem ostatním příjemců je poskytována maximální podpora včetně práce na fondu v sobotu a v neděli, nebo do pozdních večerních hodin, tak abychom minimalizovali riziko, že ty projekty nebudou dokončeny. Ale skutečně nelze vyloučit, že některé projekty nebude možno dokončit, např. z důvodu výběrového řízení nebo stížností na ÚOHS, do konce prosince, ale já doufám, že to budou jednotky projektů. Ještě před rokem nám hrozilo, že těch projektů budou stovky. Děkuji.

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za odpověď. Přesto ještě na základě zkušeností, které jsou, si dovolím poprosit Ministerstvo životního prostředí a státní fond, aby případně v rámci projednávání zákona o zadávání veřejných zakázek reagoval na podněty z některých realizací. Dochází k tomu, že je soutěž na dodávku třeba kanalizací soutěžena na cenu. Jenom na cenu. A firma nebo investor, který má šibeniční termín, se bojí v případě nejnižší dodávky, i když je to, řekněme, firma bez nějaké historie, neuzavřít smlouvu a dochází k tomu, že potom se třeba účastní stavby konsorcium, které je zaštítěno nějakou firmou, která se pak na stavbě ani neukáže, a ve výsledku to dělá firma, která nemá autorizaci, má třeba jednoho technika, má pět zaměstnanců a zadává to jiným firmám, které se tam potom po té stavbě potulují. (Předsedající: Čas.)

Čili toto je vážná věc, která by se měla řešit do budoucna, aby nedocházelo k tomu, co se dnes na stavbách děje. Děkuji.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Ani to jsem nečekal, ale o to víc si toho vážím. Já vás chci ujistit, pane poslanče, že tomu věnujeme velkou pozornost. A víte dobře, že ona to je samozřejmě společná odpovědnost především na základě zákona o veřejných zakázkách nebo zadávání veřejných zakázek, který teď brzy bude ve Sněmovně v projednávání, a někde bohužel ta možnost posuzovat to jinak než na cenu nebyla. Nový zákon určitý nový prostor na toto vytvoří. Máte pravdu, k těm případům skutečně docházelo, a v řadě případů dokonce byly i předmětem korekcí. Dokonce některé projekty na základě toho byly i zrušeny a v některých případech v tom obce byly nevinně, ale přesto bohužel ten řídicí nebo auditní orgán musel rozhodnout o zrušení projektu. Nic jiného mu nezbylo, protože by se jinak sám vystavoval sankci. Děkuji.

print Formát pro tisk