Kategorie: Aktuality, Rozvoj obcí a měst v regionu, Moje práce

Povolení těžby štěrkopísku v Uherském Ostrohu

Image

12.3.2015 Interpelace na ministra průmyslu a obchodu Ing. Jana Mládka, CSc. ve věci povolení těžby štěrkopísku v Uherském Ostrohu

Vážený pane místopředsedo. Vážený pane ministře, občané Uherského Ostrohu, Moravského Písku a Veselí nad Moravou jsou znepokojeni žádostí firmy František Jampílek z lázní Toušeň o povolení těžby a úpravy štěrkopísku v Uherském Ostrohu II. Záměr představuje stanovení dobývacího prostoru a hornické činnosti spočívající v dobývání výhradního ložiska nevyhrazeného nerostu, a sice štěrkopísku, Moravský Písek, Uherský Ostroh. Pro dobývání má být stanoven dobývací prostor o výměře přes 50 hektarů a pískovna má být napojena pomocí účelové komunikace přímo na silnici I/54 v prostoru mezi Moravským Pískem a Veselím nad Moravou s rozsahem roční těžby 200 tisíc tun za rok. Hornická činnost do vytěžení zásob na ploše 24 hektarů má při této kapacitě probíhat 16 let. Tyto informace jsou běžně dostupné na webových stránkách obcí a jsou zřejmé z kladného posouzení vlivů tohoto záměru na životní prostředí EIA.

Občané dotčených měst a obcí ale poukazují na stávající zátěž z již probíhající těžby štěrkopísku v Ostrožské Nové Vsi a na zkušenosti z nedávných povodní, kdy těžební činnost měla výrazný vliv na povodňové škody. Současně poukazují i na zdejší rozsáhlou oblast velké akumulace podzemních vod, která je významným zdrojem pitné vody pro Slovácké vodárny a kanalizace Uherské Hradiště a Vodárny a kanalizace Hodonín. Obávají se tak možného znečištění rezervoárů spodních vod s nedozírnými škodami, které by nemohly být nahrazeny.

Proto vás žádám, aby vaše ministerstvo další těžbu štěrkopísku podle tohoto záměru nepovolovalo a nezvyšovalo zátěž obyvatelstva, životního prostředí a pozemních komunikací na Slovácku. Děkuji za případnou odpověď.

Ministr průmyslu a obchodu nebyl přítomen a proto na interpelaci odpověděl písemně.

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Odpověď má podle jednacího řádu pan ministr doručit do 30 dnů

print Formát pro tisk