Kategorie: Aktuality, Zdravotnictví, Moje práce

Střet zájmů mezi ÚZIS, IBA s.r.o a IBA-MU a bezpečnosti NZIS

Image

11. 2. 2016 Interpelace na ministra zdravotnictví MUDr. Svatopluka Němečka, MBA ve věci střetu zájmů mezi ÚZIS, IBA s.r.o a IBA-MU a bezpečnosti NZIS

Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, v souvislosti s novelou zákona o zdravotních službách a s novým Národním zdravotnickým informačním systémem vyvstává mnoho otázek a pochybností o účelu a oprávněnosti shromažďování citlivých osobních dat ze zdravotnické dokumentace. Tímto shromažďováním a vyhodnocováním je podle zákona pověřen Ústav pro zdravotnické informace a statistiku. Ze zákona není zřejmé, jaká bude konečná podoba databází a jak budou jednotlivá data ochráněna. Nově bude umožněno předávání údajů i pro jiné účely, než pro jaké jsou vytvořeny dosavadní zdravotní registry. Evropská směrnice ale vyžaduje, že účel každé vytvářené databáze musí být přesně stanoven. To ale v tomto zákoně není. Ochranu dat tak není možné jednoznačně posoudit. Národní zdravotnický informační systém má být registrem veřejné správy, ale v žádném registru veřejné správy není možné, aby stejné osoby měly přístup ke všem datům a ke všem agendám.

Odpovězte prosím jednoznačně, jak je možné, že pro NZIS platí úplně něco jiného než pro ostatní registry veřejné správy. Očekával bych, že u tak vysoce citlivých dat jako jsou údaje o zdravotním stavu, je budou zpracovávat výhradně státní zaměstnanci. Bohužel zaměstnanci ÚZIS nejsou zaměstnanci podléhající služebnímu zákonu a navíc řada z nich současně působí v dalších pracovních poměrech, například v institutu IBA Masarykova univerzita a rovněž IBA, s.r.o. Společnost IBA, s.r.o. je obchodní společnost se sedmiprocentním podílem Masarykovy univerzity, ale většinově ve vlastnictví tří fyzických osob, z nichž jedna je současně zástupcem ředitele ÚZIS. Cílem společnosti je nabízet profesionální servis v oblasti farmakoekonomiky a zhodnocení zdravotnických technologií pro odborné společnosti, regulační orgány a soukromé společnosti. Zaměstnanci, v minulosti působící jako manažeři v prostředí soukromých společností jsou proškoleni v komunikačních, prodejních a marketingových dovednostech. Unikátní know-how zaměstnanců -

 Ano, položím otázku. Prosím o sdělení, kolik lidí pracuje současně pro ÚZIS, IBA MU, IBA s.r.o. a o které konkrétní osoby se jedná. A nespatřujete zde, pane ministře, střet zájmů? Děkuji za případnou odpověď.Ministr zdravotnictví nebyl přítomen a proto na interpelaci odpověděl písemně.

print Formát pro tisk