Kategorie: Zdravotnictví, Boj proti korupci, Moje práce

Finanční motivace lékařů za cílené odesílání na kliniky

Image

13.7. 2017 Interpelace na ministra zdravotnictví JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka, MBA A ve věci finanční motivace lékařů za cílené odesílání na kliniky

Vážený pane ministře, již v minulosti jsem v této věci interpeloval pana vašeho předchůdce pana ministra Němečka. Jedná se o problém, kdy některé zejména oční kliniky, ale podotýkám, nejedná se jenom o oční kliniky, v daném případě očních klinik je to zdokumentováno, motivují lékaře, kteří jim posílají pacienty cíleně k vyšetření nebo ošetření k nějakému zákroku, tak je motivují finančně, ať je to nějaká motivace měsíční, nebo je to motivace např. za jedno oko nebo za nějaký výkon, tak si myslím, že to není v pořádku. Tyto dokumenty jsem předal na Ministerstvo zdravotnictví a žádal jsem o zjištění, zda se jedná o legální systém poskytování finančních odměn, finanční motivace lékařů. Myslím si, že to není správné minimálně z etického hlediska a že to určitým způsobem i narušuje konkurenční prostředí mezi lékaři. Tak prosím o vyjádření. Doufám, že uvedené doklady se na ministerstvu ještě najdou. Pokud je nemůžete dohledat a úředníci je ztratili, jsem ochoten vám je poskytnout je znovu. A prosím o vyjádření, zda takovéto poskytování finančních odměn lékařům za účelem cíleného posílání do vlastních klinik je v pořádku a v souladu s naším právním řádem a co na to říká Ministerstvo zdravotnictví. Děkuji.

 

print Formát pro tisk