Kategorie: Zdravotnictví, Boj proti korupci, Moje práce

Finanční stabilizace FN u u Svaté Anny a FNKV

Image

27.4. 2017 Interpelace na ministra zdravotnictví JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka, MBA ve věci finanční stabilizace FN u u Svaté Anny a FNKV

 Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře. Tento týden prošla Sněmovnou v prvním čtení novela zákona, nebo spíš zákon o univerzitních nemocnicích. Chci se ale zeptat. Proč před změnou právní formy fakultních nemocnic nejsou nemocnice finančně stabilizovány?
Konkrétně se mi jedná o dvě nemocnice, které se mají stát univerzitami, a sice se jedná o Fakultní nemocnici U Svaté Anny a Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Chci vás požádat o sdělení, jak ministerstvo bude stabilizovat Fakultní nemocnici U Svaté Anny a financovat její úvěr, který má z projektu RCRC. Jak chce dořešit udržitelnost a závazky z tohoto projektu? Co brání za současného právního stavu sloučení Fakultní nemocnice U Svaté Anny a Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie, které bylo odděleno z nemocnice ze Svaté Anny v 90. letech? Proč ministerstvo zdravotnictví v úhradových vyhláškách v letech 2014 až 2017 nenavýšilo dostatečně základní sazbu pro Fakultní nemocnici U Svaté Anny tak, aby její financování bylo vyrovnané? Jak vyhodnotilo Ministerstvo zdravotnictví due dilligence od firmy BDO zadaný ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady 2015? A jaká nápravná opatření na základě tohoto auditu Ministerstvo zdravotnictví učinilo? Proč má Fakultní nemocnice Královské Vinohrady opakovaně již několik let záporný výsledek hospodaření? V tomto roce minus sto milionů korun, před tím v podstatě zkreslování hospodářského výsledku, vyvádění prostředků ven z nemocnice.  Pan ministře, slíbil jste mi zmíněný audit. Zatím jsem ho neobdržel, takže nemám podrobnější informace, ale věřím, že mi ho dodáte a budeme se moct touto záležitostí zabývat.

Děkuji.

Ministr nebyl přítomen.

print Formát pro tisk