Kategorie: Zdravotnictví, Moje práce

Jaký byl přínos zrušení vzdělávacího programu oboru praktický lékař pro děti a dorost ?

Image

2. 2. 2017 Interpelace na ministra zdravotnictví JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka, MBA ve věci přínosů zrušení vzdělávacího programu oboru prakt. lékař pro děti a dorost

Děkuji za slovo. Já jenom zopakuji otázku, kterou jsem položil při projednávání zákona o vzdělávání lékařů, a nedostal jsem na ni odpověď. Vážený pane ministře, chtěl bych se zeptat, jak si myslíte, že po zrušení vzdělávacího oboru praktický lékař pro děti a dorost se zlepší systém péče o děti v České republice a jestli je větší nedostatek lékařů v terénu, to znamená praktických lékařů pro děti a dorost, nebo větší nedostatek lékařů pediatrů v nemocnicích, a jak se to změní po přijetí tohoto zákona a jestli myslíte, že bude více lékařů v nemocnicích, nebo více lékařů v terénu, nebo budou pracovat na společné úvazky. Děkuji.
Ministr zdravotnictví ČR Miloslav Ludvík: Děkuji, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, ano, máme to složitější v tom, že ten obor byl jeden do roku 2004, pak se nám rozložil na dva od roku 2004 vlastně do roku 2017, od roku 2018 bude zase jeden.

V podstatě, pane poslanče, jestli mohu takhle napřímo oslovovat, tak každý rok nám v obou dvou oborech atestuje zhruba 50 lékařů, takže nám bude atestovat 100 lékařů, předpokládám. Takže ten problém ani tak není dneska v té situaci, že by nám chyběli, ale že jsou, jak se teď velmi módně a rádo říká, blbě alokováni. To znamená, že se nám koncentrují kolem velkých nemocnic, ve velkých městech, a samozřejmě v regionech nám chybějí. Dneska úplně přesně neznáme tu statistiku, protože pořád registr zdravotnických pracovníků jako součást Národního zdravotnického informačního systému nebyl ještě zřízen. Takže my ta přesná data nemáme, je to trochu pocitové. Ale nicméně je třeba říci, že tak jak znám já situaci z praxe, a myslím, že zrovna v pediatrii ji znám, tak se domnívám, že dneska valná část pediatrů v nemocnicích si vlastně doplní vzdělání o ten kurz, který je, když budu velmi zjednodušovat, naučí používat očkovací kalendář. Já nevím, jestli tady sedí nějaký pediatr, zrovna tu žádného nevidím. Nicméně v podstatě je to tak. Čili já se spíš domnívám, že ono to trošku pomůže. Ono to trošku pomůže, že v některých těch menších regionech možná někdo bude ochoten si tam zřídit ambulanci, byť na částečný úvazek, to uznávám.

Nicméně mohu slíbit za sebe, že mou velkou ambicí při tvorbě úhradové vyhlášky je motivace pojišťoven k tomu, aby platily nebo lépe hradily péči praktických lékařů jak pro děti a dorost, tak pro dospělé v těch regionech, kde se jich nedostává - pohraničí, některé části vnitrozemí - a naopak ty někdy až přeplacené lékaře ve velkých městech, kteří jsou koncentrováni kolem nemocnic a podobně, tam by se jich ta bonifikace netýkala.

Já v této chvíli tento problém vnímám, domnívám se, že nějakým způsobem se zlepší. Prostě proto, že dneska z nějakých 3 tisíc, nebo kolik je praktických lékařů, k tomu přibude ten obrovský balík pediatrů, který taky je, takže my vlastně z těch dvou menších balíčků uděláme jeden velký, který může jít celý klidně do terénu, já tomu nebráním. Takže já se domnívám, že to situaci zlepší, a rozhodně to budeme za Ministerstvo zdravotnictví sledovat. Ta realizace se dotkne nejdřív až příštího roku, možná i trochu později. Ale věřte mi, že z pohledu toho, jak na to koukám, se vlastně vracíme k modelu jedné pediatrie, který tady skvěle fungoval do roku 2004 a kterým se bývalé Československo opravdu mohlo chlubit.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane ministře. Ptám se pana poslance, zda položí doplňující otázku. Ano. Máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Pane ministře, děkuji za tu odpověď. Když se podíváte do těch podkladů, které máte na ministerstvu, co se týká využívání rezidenčních míst, tak tam v přípravě v posledních letech bylo daleko více praktických lékařů pro děti a dorost než v tom oboru pediatrie. Čili jakoby v posledních letech atestovalo více lidí do terénu než do těch nemocnic. Dá se říct, že bylo více lidí připraveno jít do toho terénu.

Druhá věc ještě. Systém rezidenčních míst je poměrně složitý, komplikovaný, administrativně náročný. Já se domnívám, že by bylo lepší řešení, kdyby třeba pojišťovny přímo financovaly lékaře pracující v atestační přípravě než systém rezidenčních míst. Protože peníze, které jsou tam alokovány v rozsahu zhruba 500 milionů korun každý rok, stejně nejsou vyčerpány a lékaři nám stejně chybějí.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji za dodržení limitu. Bude pan ministr reagovat? Ano.

 

Ministr zdravotnictví ČR Miloslav Ludvík: Vážený pane poslanče, určitě s vámi souhlasím. To je to, o čem jsem mluvil. Já bych opravdu si myslel, že tohle je problém primárně pojišťovny. Prostě pojišťovna má za úkol zajistit péči v daném regionu, takže ať se nějakým způsobem snaží, ať nějakým způsobem pracuje s tím, co má. A určitě budeme motivovat pojišťovny k tomu, aby tak činily. Pravdou je, že specificky v pediatrii máme jistý problém s feminizací, protože nám prostě neplánovaně některé ročníky svým způsobem vypadávají, a feminizace v pediatrii je poměrně vysoká. Ale s tím si nějakým způsobem bude muset poradit. A souhlasím s vámi, že ten program rezidenčních míst, jak je dneska nastaven, není zrovna nejšťastnější, a rozhodně se na něj podívám.

print Formát pro tisk