Kategorie: Zdravotnictví, Prorodinná politika, Moje práce

Nedostatečný počet míst na lékařských fakultách

Image

8. 9. 2016 Interpelace na ministryní školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Kateřinu Valachovou, Ph.D.ve věci nedostatečného počtu míst na lékařských fakultách

Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo.

Vážená paní ministryně, stále více studentů, a to i velmi nadaných absolventů gymnázií, je roztrpčeno nepřijetím na lékařské fakulty. Přitom je všeobecně známo, že začíná být velmi citelný nedostatek lékařů, ale i vysokoškolsky vzdělaných nelékařských profesí. Proto si vám dovoluji položit otázku, proč vláda nezajistí větší počet míst na lékařských fakultách. Není důvodem, že velký počet míst je zabrán zahraničními studenty, kteří si své studium na vysoké škole hradí? Můžete mi prosím zjistit, kolik míst na lékařských fakultách se otevírá v posledních letech a kolik z tohoto počtu je zablokováno pro zahraniční studenty, kteří zřejmě řady našich lékařů neposílí? Není něco špatně v komunikaci na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy s Ministerstvem zdravotnictví, lékařskými fakultami, když na rostoucí poptávku a hrozící nedostatek personálu v nemocnicích není vláda schopná reagovat zvýšením počtu míst pro české studenty lékařských fakult? Nebylo by řešením pomoci lékařským fakultám finančně, aby nebyly závislé na příjmech od zahraničních studentů?

Děkuji za případnou písemnou odpověď.

print Formát pro tisk