Kategorie: Aktuality, Zdravotnictví, Moje práce

Neprováděná likvidace obchodních společností nemocnice Na Homolce

Image

26. 5. 2016 Interpelace na ministra zdravotnictví MUDr. Svatopluka Němečka, MBA ve ve věci nelikvidace obchodních společností nemocnice Na Homolce

Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážený pane ministře, na kontrolním výboru Poslanecké sněmovny vystoupil vámi ustanovený ředitel Nemocnice Na Homolce pan MUDr. Ivan Oliva a seznámil nás s plánem likvidace dceřiných společností nemocnice Na Homolce. Připomínám, že to je nestandardní nemocnice v rámci České republiky, která má již dlouhodobě zřízeny dvě obchodní společnosti - Holte, s.r.o., Holte a.s. Tyto společnosti dále zřizují další společnosti Homolka Premium Care a Homolka, Mateřská škola, a.s.

Já bych se chtěl zeptat, z jakých důvodů byla zastavena likvidace společnosti, tzn. nebude dodržen harmonogram, který pan ředitel představil. Vstup do likvidace byl 14. 12. minulého roku. Ke dni 11. 5. se to zastavuje s odůvodněním, že si nemocnice nevyžádala formální souhlas vlády. Je mi to velmi divné, mohla požádat přece o souhlas a ta likvidace mohla běžet dál.

Další věc je budoucnost vnukovských společností Nemocnice Na Homolce, protože pan ředitel oznámil, že Homolka Premium Care bude prodána. Já bych se chtěl zeptat proč. Je to společnost, která je zisková, ovšem z tohoto zisku, který byl třeba ve výši 7 milionů korun při obratu asi 28 milionů korun, např. v roce 2013 byly vyplaceny na odměny členům orgánu 3 miliony 753 tisíc. Já bych se chtěl zeptat, jestli je to standardní a jestli takto postupují i jiné nemocnice, které chtějí poskytovat nějakou nadstandardní péči (upozornění na čas), a proč Homolka nemá školku jako jiné nemocnice, proč to musí být obchodní společnost a proč má vyprodáno.

 

Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, Nemocnice Na Homolce obdržela od Ministerstva zdravotnictví pokyn k provedení kroků směřujících bezprostředně k likvidaci dceřiných společností Holte Medical, a. s. a Holte, s. r. o. již v červnu roku 2014. Po provedení personálních změn na postu ředitele i náměstků této nemocnice byl koncem roku 2014 připraven soubor konkrétních kroků k odstranění zjištěných problémů. Jejich významnou součástí byl i plán nutných kroků k tomu, aby dceřiné společnosti Nemocnice Na Homolce byly připraveny ke vstupu do likvidace.

Vzhledem k tomu, že obě dceřiné společnosti nemocnice zajišťovaly řadu klíčových činností, bylo nutné před zahájením procesu likvidace tyto činnosti nejprve převzít do Nemocnice Na Homolce, což byl obrovsky náročný a i časově náročný úkol, a já jsem velmi rád, že vedení nemocnice se tyto kroky daří a že naplňují ten záměr, který jsme jim samozřejmě dali, byť se objevují některé nové překážky. Situace je ještě složitější, než vypadala před zahájením tohoto procesu. Nicméně v současné době společnost Holte, s. r. o. již veškerou svoji činnost ukončila. V podstatě tam zbývá nějaká prázdná skořápka, mohu-li to takto nazvat, kde je třeba dokončit tuto likvidaci.
 

Nicméně nezbytným krokem před vstupem do likvidace je dle zákona č. 219/2000 Sb. získání souhlasu vlády České republiky k tomuto kroku. Protože bohužel právním oddělením nemocnice byl tento krok opomenut, tak jsme se domluvili s vedením nemocnice, že chceme, aby ten proces nebyl nikým zpochybněn a že se tento krok napraví tak, že likvidace bude spuštěna až poté, tedy formálně, co vláda vysloví souhlas. Materiál s žádostí byl již vládě zaslán a bezprostředně po udělení souhlasu bude rozhodnuto o vstupu do likvidace a bude jmenován likvidátor společnosti, který následně provede samotnou likvidaci. Předpokládám, že vlastní likvidace této společnosti by měla být zahájena do konce června letošního roku.

Co se týče činnosti nemocnice Holte Medical, a. s., jsou průběžně převáděny do Nemocnice Na Homolce tak, jak se daří jednotlivé komodity soutěžit na základě zákona o veřejných zakázkách. Jakmile budou tyto činnosti v maximální možné míře převedeny do nemocnice, bude zahájen i zde proces likvidace. I v tomto případě však bude nutné nejprve získat souhlas vlády. Já předpokládám, že proces likvidace bude zahájen do konce roku.

Co se týče likvidace těch vnukovských společností, o kterých jste hovořil, tak podle čerstvých informací, které teď mám od vedení nemocnice, týká se to tedy společností Homolka Premium Care, a. s., a Holte, Mateřská škola, a. s., bude zajištěna likvidace v procesu likvidace společnosti Holte, s. r. o., která je jejím stoprocentním vlastníkem. A předpokládám, že likvidace těchto společností bude společně s tou společností Holte, s. r. o., zahájena do konce letošního roku.

Teď nejsem schopen na místě komentovat, jaké odměny měly orgány v roce 2013, nicméně musím říct, že to, co tady bylo uvedeno, mě nepřekvapuje, protože těch nestandardních kroků v činnosti tam bylo mnoho. To je ten důvod, proč byl vydán příkaz, aby ty činnosti byly převedeny do standardního režimu příspěvkové organizace. A já věřím, že v tomto režimu obdobném bude fungovat i školka pro zaměstnance nemocnice. Nemyslím si, že by to měla být akciová společnost. Pokud to bude nemocnice zajišťovat svými silami, tak podle mě také standardně.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za odpověď. Já prostě jenom nechápu, že třeba pan ředitel si nepohlídal takovou věc, jako že měl mít předchozí souhlas vlády, resp. že ho na to Ministerstvo zdravotnictví, příslušný náměstek neupozornil. To je jedna věc.

Ta druhá věc je, to, že jsme byli seznámeni s faktem, že ty vnukovské společnosti mají být prodány. Že zjistili, že nejčistším způsobem prodeje těchto obchodních společností nebo likvidace těch obchodních společností má být jejich prodej. A protože je to záležitost, která de facto přes tu dceřinou společnost je vlastně, je to v majetku Nemocnice na Homolce, tak to nepovažuji za dobré řešení vzhledem k tomu, že jsou příklady, kdy v různých nemocnicích jsou některé společnosti, které mají určitou část, a to ziskovou část těchto nemocnice, a prostě odcházejí tudy peníze, které mohou být použity pro nemocnici, pro léčbu nemocných. Takže mně to nepřipadá jako rozumné řešení, žádám o více informací k těmto vnukovským společnostem a i k tomu zadlužení mateřské školky, které je zřejmé z dokladů, které mám k dispozici.

 

 

Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček Vážený pane předsedající, dovolte, abych doplnil svou odpověď. První k té administrativní chybě.

Ano, stala se chyba, skutečně, my jsme to s panem ředitelem řešili a variantou bylo, a byly na to i různé právní rozbory, že snad i ten souhlas nemusel být získán, či musel. Přiznám se, že jsem poradil panu řediteli, abychom postupovali cestou právní jistoty, protože pan ředitel má v Nemocnici Na Homolce velmi obtížnou situaci. A vzhledem k tomu, co tam musel napravovat a komu asi neudělal radost, že překazil některé asi zajímavé obchodní příležitosti, tak podle mě musí být velmi opatrný, aby nakonec ta celá situace se neobrátila proti němu a aby nedopadl třeba jako pan primátor Svoboda v Praze, že nakonec by byl stávající ředitel, který tam dělá pořádek, ten, který bude potahován za nějaké formální pochybení. Proto jsme rozhodli z hlediska jistoty a nějaké právní čistoty ten omyl přiznat a postupovat s nějakým zpožděním dopředu. Myslím si, že chybu může udělat každý, zvláště když vezmeme situaci, jaké věci tam musí pan ředitel řešit. Přesoutěžit vlastně celý sortiment pro nemocnici, řešit spousty právních problémů. Za sebe musím říct, že mám pochopení pro to, že v téhle situaci se prostě chyba stane. Nedošlo k žádné finanční nebo ekonomické škodě. Došlo k nějakému drobnému zpoždění, ale myslím, že to stojí za jistotu, že postupujeme dobře.

Co se týče způsobu likvidace těch vnukovských společností, zase musím říct, že podle mě zodpovědnost je teď na řediteli nemocnice. On ponese veškerou právní zodpovědnost a já jsem přesvědčen, že bude postupovat velmi opatrně s péčí dobrého hospodáře. Že před každým krokem, který udělá, si nechá udělat příslušné právní a ekonomické analýzy a audity, že tento krok je v pořádku, zvláště s ohledem na to, že by to mohlo být použito proti němu. (Upozornění na čas.) A že zvolí cestu, která je nejvýhodnější pro nemocnici, ať je to likvidace, nebo prodej. Jsem přesvědčen, že bude postupovat s péčí řádného hospodáře. A my samozřejmě na to budeme dohlížet. Ale pan ředitel má moji důvěru.

 

print Formát pro tisk