Kategorie: Zdravotnictví, Prorodinná politika, Moje práce

Screening imunity novorozenců a vakcíny MMR

Image

13.7. 2017 Interpelace na ministra zdravotnictví JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka, MBA ve věci screeningu imunity novorozenců a vakcíny MMR

Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, v České republice je možnost zajistit screening - to je plošné zjišťování - nedostatku imunity novorozenců. Závažné vrozené poruchy imunity se v naší populaci vyskytují četněji než vrozené metabolické vady. Bez screeningového vyšetření se vrozená porucha imunity u dítěte, které je v prvních měsících života chráněno protilátkami od matky, nemusí po narození projevit. Odhalí se většinou později. U dětí s poruchou buněčné imunity se proto nesmějí podávat živé vakcíny, neboť u nich místo ochrany mohou vyvolat onemocnění s velmi vážnými následky. To se týká rotavirových vakcín, pak BCG vakcíny i vakcíny proti zarděnkám, spalničkám a příušnicím MMR.

V nedávné době proto připravili lékaři pro Českou republiku screeningové vyšetření vrozených poruch buněčné a protilátkové imunity nazvané TREC a KREC. Laboratorní vyšetření je dostupné na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně a na 2. lékařské fakultě Karlovy univerzity v Praze. Tato vyšetření zachytí ihned po narození poruchy imunity. Screeningové vyšetření je běžné ve Spojených státech a je zavedeno v Norsku. Screening deficitu imunity připravil již před několika lety docent Vojtěch Thon z Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. V současné době jsou naši lékaři schopni díky klinickým a laboratorním vyšetřením ze suché krevní kapky novorozence včas odhalit některou ze závažných poruch imunitního systém a zahájit včasnou léčbu. Je to vyšetření velmi levné a velmi nákladově efektivní.

Vážený pane ministře, co uděláte pro plošné zavedení tohoto screeningu v České republice?

Dále bych se chtěl zeptat, protože se na mě obrátilo několik rodičů s dotazem na možnost přístupu k alternativním vakcínám v České republice proti vakcínám připravovaným na buněčných liniích pocházejícím z tkání uměle potracených lidských plodů. Tyto alternativy (upozornění na čas) jsou dostupné pouze v Japonsku. Je možno a za jakých podmínek zpřístupnit zájemcům v České republice japonské vakcíny, zejména MMR a hepatitidu A, například v rámci specifického léčebného programu?

Děkuji za případnou odpověď.Ministr zdravotnictví  JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA  nebyl na interpelaci přítomen, odpověděl písemně

print Formát pro tisk