Kategorie: Zdravotnictví, Boj proti korupci, Moje práce

Systémové změny úhrad ZÚLP, ZÚM a jejich nákupu

Image

3. 3. 2016 Interpelace na ministra zdravotnictví MUDr. Svatopluka Němečka, MBA ve věci systémových změn úhrad ZÚLP, ZÚM a jejich nákupu

Děkuji za slovo.
Vážený pane ministře, kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu 12/23 poukázal na nesrovnalosti při nákupech zvlášť účtovaných materiálů a zvlášť účtovaných léčivých přípravků do přímo řízených nemocnic Ministerstva zdravotnictví. Byly tam velké rozdíly - například rozdíly v nákupních cenách léčivých přípravků až o 150 % a rozdíly v nákupech především kardiostimulátorů a kardiovertrů v rozdílech v rozpětí od 250 tisíc do 950 tisíc korun.

Chtěl bych se zeptat, jak jsou naplňována opatření, která ministerstvo předložilo někdy v roce 2014, která měla směřovat k centrálním nákupům do přímo řízených nemocnic, k vytváření referenčních cen léčivých přípravků a zdravotnických prostředků. A chtěl bych se zeptat, jestli se nepřipravuje nějaká systémová změna v úhradách zdravotních pojišťoven nemocnicím, to znamená, že by nebyly rozhodující číselníkové ceny materiálu a léčivých přípravků a aby skutečně pojišťovny proplácely nemocnicím ceny, které byly efektivně nakoupeny, to znamená, za co skutečně nemocnice nakoupila, tak tato cena by byla vykázána zdravotním pojišťovnám.

Současně se chci zeptat, kdy bude předložena novela zákona nebo nový zákon o kategorizaci zdravotnických prostředků, protože původní předložený zákon ještě z pera předchozí vlády byl v roce 2014 vládou stažen a do dnešního dne (upozornění na čas) tento zákon, který považuji za potřebný, nebyl předložen. Děkuji za písemnou odpověď.

Ministr zdravotnictví  MUDr. Svatopluk Němeček, MBA  nebyl na interpelaci přítomen, odpověděl písemně.
 

print Formát pro tisk