Kategorie: Zdravotnictví, Moje práce

Vyhodnocení opatření ke zvýšení efektivity nemocnic MZ

Image

21. 4. 2016 Interpelace na ministra zdravotnictví MUDr. Svatopluka Němečka, MBA ve věci vyhodnocení opatření ke zvýšení efektivity nemocnic MZ

Vážený pane ministře,

vaše ministerstvo předložilo v roce 2014 návrh systémových změn veřejného zdravotního pojištění s cílem zvýšit efektivitu a transparentnost systému veřejného zdravotního pojištění. Součástí tohoto návrhu je systém řízení organizací zřízených Ministerstvem zdravotnictví, které spotřebovávají polovinu výdajů na lůžkovou péči. Ministerstvo zdravotnictví mělo stanovit a vyhodnocovat porovnatelné ukazatele vykazované zdravotní péče poskytnuté poskytovateli lůžkové péče zřízenými Ministerstvem zdravotnictví. Toto opatření má umožnit dokonaleji vyhodnocovat hospodárnost nakládání s prostředky veřejného zdravotního pojištění.

Součástí těchto opatření měly být: 1. reporting smluv s dodavateli, včetně zveřejňování jednotkových cen nakupovaných služeb, což umožní porovnat schopnosti organizací nakupovat služby efektivně a zamezí vyvádění finančních prostředků; 2. omezení outsourcingu - ministerstvo bude velmi podrobně analyzovat rozsah outsourcingu ve všech svých přímo řízených organizacích; 3. centralizace nákupů - Ministerstvo zdravotnictví bude v maximální míře provádět centralizované nákupy u komodit, kde se předpokládá finanční úspora při tomto způsobu nákupu.

Nedávno podvýbor pro ekonomiku uspořádal seminář na téma efektivní nákupy léčiv a zjistili jsme, že ministerstvo moc nepokročilo. Zatím se připravuje centrální nákup medicinálních plynů, což rozhodně není rozhodující položka v nákladech nemocnic. Můžete mi prosím sdělit, jak daleko je realizace navrhovaných úsporných opatření, tedy zejména jak probíhá reporting smluv s dodavateli u jednotlivých přímo řízených organizací a zveřejňování jednotkových cen nakupovaných služeb a materiálů, v kterých přímo řízených nemocnicích došlo k omezení nebo zrušení outsourcingů a v kolika nemocnicích probíhá centralizace nákupů a u jakých materiálů, léčivých přípravků a služeb? Děkuji vám za to, že mi podáte vyčerpávající odpověď.
Děkuji.

 
Ministr zdravotnictví  MUDr. Svatopluk Němeček, MBA  nebyl na interpelaci přítomen, odpověděl písemně
 

print Formát pro tisk