Zdroj: http://ludvikhovorka.cz/index.php?a=moje-prace/ve-veci-pronajmu-lazenskych-domu-min.vnitra-spol.temparano  •  Vydáno: 13.2.2014 14:09  •  Autor: Admin

Interpelace ve věci pronájmu lázeňských domů min. vnitra spol. TEMPARANO

13. 2. interplace na ministr vnitra ČR Milan Chovanec ve věci pronájmu lázeňských domů min. vnitra spol. TEMPARANO

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, obracím se na vás s žádostí o prošetření podivných pronájmů nemovitého majetku ministerstva vnitra. Ministerstvo vnitra pod vedením Ivana Langera pronajalo v roce 2008 své lázeňské domy v Karlových Varech, Františkových Lázních, Mariánských Lázních a Luhačovicích slovenské firmě TEMPARANO, která jako jediná podala nabídku na pronájem. Tomuto pronájmu předcházel pokus o prodej těchto domů, ale protože se o to zajímali novináři, nakonec z toho byl jenom pronájem, který měl být maximálně na sedm let, ale Ministerstvo financí pod vedením pana ministra Kalouska povolilo výjimku na pronájem na 20 let. Výše nájemného byla dohodnuta ve výši 23,7 mil. korun, ale Ministerstvo vnitra muselo přispívat ročně 10 mil. korun firmě na investice. Přitom audit firmy Deloitte stanovil ekonomickou výši pronájmu v rozmezí 37 až 45 mil. korun. Smlouva byla uzavřena do roku 2028. Další ministr vnitra, Pecina, označil pronájem jako nevýhodný se ztrátou 100 mil. korun pro český stát, ale kromě prověrky celého případu neučinil žádné kroky. Další ministr, Radek John, kvůli porušení smlouvy firmou TEMPARANO, tím že podnajala jeden z domů, od smlouvy odstoupil. Další ministr, Jan Kubice, v roce 2011 všechny areály znovu pronajal firmě TEMPARANO v nové smlouvě, která údajně byla pro stát výhodnější, ale není známo, za jakých podmínek.

Váš předchůdce Pecina v demisi odvolal náměstka Romana Fidlera, který pronájem lázeňských domů firmě TEMPARANO ukončil a smlouvu vypověděl. Nyní ale podle Martina Peciny kvůli předčasnému vypovězení smlouvy hrozí státu vyplatit smluvní pokuta 60 mil. korun. V lázeňských domech na začátku roku proběhly inventury majetku a kontroly a Ministerstvo vnitra začíná provozovat lázeňské domy ve vlastní režii, přičemž musí obnovit licenci na provozování lázeňské péče a zajistit peníze na platy nových zaměstnanců, které nebyly rozpočtovány.

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, situace kolem TEMPARANO a obecně kolem organizace, na kterou byly tyto lázeňské domy převedeny, tedy na Zařízení služeb Ministerstva vnitra, bude podrobena hloubkové kontrole. Já v současné době připravuji s týmem lidí na interním auditu zadání auditu. Dotazujeme se samozřejmě i policistů, kteří jsou ve styku s touto organizací a jsou s jejími službami velmi nespokojeni. Kontrola bude hloubková, bude zahrnovat mj. i vlastní smlouvu a vlastní smluvní podmínky, které byly nastaveny v rámci pronájmu těchto domů.

To, co se stalo, je, že pan Fidler vypověděl objekty této firmě pro jakousi potřebnost pro Ministerstvo vnitra, čímž de facto s tímto majetkem nemůžeme nakládat. Tato skutečnost je v současné době v šetření policie, která zkoumá, jestli pracovník Ministerstva vnitra směl, či nesměl tento krok učinit.

Máte pravdu v popisu situace včetně toho, že bychom se měli stát provozovateli pěti lázeňských domů, že bychom měli převzít zaměstnance a že bychom měli této firmě platit odškodné, které bude přesahovat s největší pravděpodobností částku 65 mil. a bude pravděpodobně vyšší.

Vzhledem k tomu, že tento celý proces, tedy vypovězení smlouvy, je předmětem šetření, nebudu se k tomu dále vyjadřovat, abych nezhoršoval právní postavení Ministerstva vnitra a České republiky v této věci. V každém případě v současné době zkoumáme právní postavení a možnost úkon pana Fidlera zrušit, to znamená dostat to do situace před touto výpovědí. To je totiž jediná šance, jak začít s firmou TEMPARANO standardně jednat o ukončení této smlouvy. Pokud se nám to nepovede, jsme v situaci, kdy máme vypovězenou smlouvu, hradíme smluvní pokutu v řádu několika desítek milionů korun a máme de facto majetek, který jsme sami prohlásili za potřebný, takže ho nemůžeme ani prodat, ani s ním nijak nakládat.

Zadal jsem právní analýzu, jestli je možné, abychom u soudu s tzv. předběžným opatřením napadli rozhodnutí pana Fidlera s tím, že bychom se teď dostali, pokud by nám soud vyhověl, před situaci, kdy došlo k výpovědi. Tím ovšem neřešíme, zda vlastní uzavření smlouvy v roce 2008 bylo, nebo nebylo výhodné pro český stát, potažmo pro Ministerstvo vnitra. To je otázka druhá. Na tu si musíme odpovědět. Teď zachraňujeme škody, které tam prostě tímto krokem vznikají a zatím vznikat budou. ***