Zdroj: http://ludvikhovorka.cz/index.php?a=moje-prace/pozadavky-mladych-lekaru-na-zmeny-ve-vzdelavani  •  Vydáno: 2.6.2016 16:20  •  Autor: Admin

Požadavky mladých lékařů na změny ve vzdělávání

Image

2. 6. 2016 Interpelace na ministra zdravotnictví MUDr. Svatopluka Němečka, MBA ve věci požadavků mladých lékařů na změny ve vzdělávání

Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, v minulém týdnu se na půdě zdravotního výboru uskutečnilo jednání poslanců se zástupci lékařských fakult a pana rektora Karlovy univerzity a také zástupců Mladých lékařů. Mě velmi zaujaly náměty, které nám byly předány. Jedná se o desatero námětů k řešení personální krize a klesající kvality vzdělávání lékařů.

Mladí lékaři upozorňují zejména na to, že vzdělávání lékařů se musí v nemocnicích stát jasnou prioritou a nesmí být podřízeno pouze provozním požadavkům. To znamená záplatování děr chybějících testovaných lékařů.

Za druhé - financování specializační přípravy musí být zajištěno ze státního rozpočtu a nemůže ležet pouze na bedrech nemocnic či samotných lékařů v přípravě.

Za třetí - povinné stáže musí být podstatně efektivnější. Musí vést k získání co nejvíce praktických zkušeností v co nejkratším čase.

Za čtvrté - akreditovaná zařízení by měla dát lékařům už při nástupu jasný harmonogram specializační přípravy a k plnění povinností musí docházet průběžně, nikoli až těsně před atestační zkouškou. Lékaři by měli mít chráněný prostor na samostudium před každou zkouškou.

Za páté - povinně vyžadované výkony musí být vybírány velmi obezřetně a v realizovatelných počtech. Jak nás upozornil kolega Svoboda, často ty požadavky například na chirurgické výkony byly v takových počtech, že kdyby je měli ti studenti uskutečnit, tak ani tolik výkonů se v České republice za rok neudělá.

Za šesté - důraz musí být kladem především na praktický nácvik dovedností a zkušenost s konkrétními výkony, ve kterých lékaře zaučují svědomití a jasně určení školitelé. (Předsedající upozorňuje na čas.)

Za sedmé - bezpečná péče pro pacienty musí být vždy prioritou a kompetence lékařů v přípravě musí být jasně definovány s ohledem na jejich postup v procesu vzdělávání.

Děkuji za pozornost a za vaši odpověď.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, rád bych vás ujistil, že s požadavky spolku Mladí lékaři jsem seznámen a vnímám jejich význam. S představiteli spolku jsem se ve věci zkvalitnění specializačního vzdělávání lékařů opakovaně sešel a jejich požadavky se zaobírám.

Ministerstvo zdravotnictví připravilo novelu zákona o vzdělávání lékařů, zákona č. 95/2004 Sb., která je v současné době přikázána k projednání zdravotnímu výboru Poslanecké sněmovny po prvním čtení. O konečné podobě této novely a návrzích na její zlepšení stále vedeme diskuse se zástupci odborné veřejnosti včetně České lékařské komory, lékařských fakult a odborných společností. Jistě i podněty spolku Mladí lékaři budou cennou zpětnou vazbou a budou v této diskusi uplatněny.

Chtěl bych vás rovněž ubezpečit, že s představiteli Mladých lékařů se shodneme na tom, že kvalita vzdělávání lékařů musí být ve zdravotnických zařízeních jednou z priorit. Ministerstvo spolufinancuje vzdělávání lékařů prostřednictvím dotačního programu rezidenčních míst a v rámci tohoto programu budu usilovat o co nejvyšší navýšení finančních prostředků na tento program, určených tak, aby bylo specializační vzdělání pro lékaře co nejpřístupnější.

Děkuji za pozornost.

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážený pane ministře, děkuji za odpověď. Myslím, že peníze na rezidenční vzdělávání jsou v současné době poměrně dostatečné. Problém je, že podmínky jsou nastaveny tak, že se využívají ani ne z jedné třetiny. Jenom necelých 150 mil. korun ročně je v průběhu již mnoha let využíváno z 500 mil. korun, které jsou vyčleněny na rezidenční vzdělávání lékařů. Čili tady jsou obrovské rezervy v tom, že tyto peníze v podstatě propadají, nejsou využívány ve prospěch vzdělávání.

Mladí lékaři upozorňují na požadavek na důraz na praktický výcvik a na roli školitele, na personálně dostatečně zabezpečená pracoviště, praktický nácvik dovedností, zkušenosti s konkrétními výkony, na kvalitu školitelů a na jejich ohodnocení.

Také bych chtěl říci, že jsem nepochopil, proč se v minulosti ustoupilo od poměrně osvědčeného systému vzdělávání přes IPVZ, přes Institut postgraduálního vzdělávání lékařů, který měl velkou tradici. V podstatě byla jakási jednotná garance vzdělávání v České republice. Dnes ten systém je značně roztříštěný a podle mého názoru se do jisté míry stal byznysem.

Také v podstatě došlo k tomu, že když se převedly bývalé státní nemocnice na kraje, tak došlo k tomu, že dnes lékaři za stáže musí platit poměrně hodně peněz, musí se často vázat dlouhými stabilizačními dohodami, odpracovat potom v té nemocnici určitý počet let a v podstatě to všechno jsou problémy a překážky, které přispívají k tomu, že v České republice nemáme potom dostatek lékařů. (Předsedající: Čas, pane poslanče.) Tady si myslím, že ta novela by měla jít především tímto směrem, aby tyto problémy se odstranily a aby se na ně reagovalo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi dvě poznámky. První je k využití finančních prostředků na rezidenční místa. Tady musím trochu poopravit tvrzení pana poslance, protože v loňském a především v letošním roce dochází k mnohem výraznějšímu čerpání těchto finančních prostředků, které nebylo v minulosti optimální. S tím souhlasím.

Co se týká toho, co se v minulosti zkazilo, tak pod to bych se samozřejmě také mohl podepsat, ale na to vám neodpovím, proč to naši předchůdci před mnoha lety udělali. To, že s tím nejsme spokojeni, podle mě jasně dokumentuje, že předkládáme zásadní reformu tohoto systému, novelu zákona č. 95, a věřím, že jak při projednávání ve zdravotním výboru, tak tady ve Sněmovně všechny ty věci, které tady byly zmíněny, do toho návrhu zapracujeme tak, aby se ta situace zlepšila