Zdroj: http://ludvikhovorka.cz/index.php?a=moje-prace/neudrzitelnost-uhrad-podle-16-a-centrovych-leciv  •  Vydáno: 15.9.2016 16:20  •  Autor: Admin

Neudržitelnost úhrad podle § 16 a centrových léčiv

Image

15. 9. 2016 Interpelace na ministra zdravotnictví MUDr. Svatopluka Němečka, MBA ve věci neudržitelnosti úhrad podle § 16 a centrových léčiv

Děkuji za slovo, vážený pane předsedající.

Vážený pane ministře, jak známo, zdravotní péče je hrazena podle zákona 48/1997, podrobná pravidla jsou stanovena v § 15. Ale existuje také možnost úhrady ve zvláštních případech, to je § 16, kdy příslušná zdravotní pojišťovna hradí ve výjimečných případech zdravotní služby jinak zdravotní pojišťovnou nehrazené, je-li poskytnutí takových služeb jedinou možností z hlediska zdravotního stavu pojištěnce. S výjimkou případů, kdy hrozí nebezpečí z prodlení, je poskytnutí zdravotních služeb podle předchozího odstavce vázáno na předchozí souhlas revizního lékaře. Podle informací ze zdravotních pojišťoven v poslední době začíná být velký tlak na úhradu právě podle tohoto § 16 a podle mého názoru je toto vymezení v zákoně nepříliš přesné a vyžaduje upřesnění. Stejně tak dochází k raketovému nárůstu takzvaných nákladů v takzvaných centrech se zvláštní smlouvou, nebo chceme-li ,ve specializovaných centrech, kdy po uvolnění indikačních kritérií dochází k miliardovým nárůstům nákladů na zdravotní péči.

Chci se proto zeptat, jestli Ministerstvo připravuje a ještě v tomto volebním období do jeho konce předloží nějaký návrh na regulaci centrové péče a na zpřesnění § 16, aby se zabránilo nekontrolovaným růstům nákladů a aby se dosáhlo udržitelnosti nákladů na zdravotní péči. Děkuji za pozornost a těším se na případnou odpověď.