Zdroj: http://ludvikhovorka.cz/index.php?a=moje-prace/zamer-na-zrizeni-dalsiho-komplexniho-onkologickeho-centra  •  Vydáno: 15.9.2016 16:50  •  Autor: Admin

Záměr na zřízení dalšího komplexního onkologického centra

Image

15. 9. 2016 Interpelace na ministra zdravotnictví MUDr. Svatopluka Němečka, MBA ve věci záměru na zřízení dalšího komplexního onkologického centra

Děkuji za slovo.

Vážený pane ministře, několik dlouhých let probíhaly vážné spory mezi VZP a Protonovým centrem Praha nejdříve o podivné a velmi nevýhodné a VZP velmi silně zatěžující smlouvě o smlouvě budoucí, později o uzavření smlouvy o úhradě zdravotní péče. Podle posledních informací byly veškeré spory ukončeny a byla uzavřena standardní smlouva o úhradě zdravotní péče podle požadavků VZP. Protonové centrum je tedy nyní standardním ambulantním pracovištěm, které poskytuje zdravotní péči ozařování protony na základě indikací komplexními onkologickými centry. V souvislosti s tím se ovšem objevují spekulace, že tento stav nemusí být setrvalý a že je na obzoru vznik nového centra.

Chci vás proto požádat o sdělení, zda tento stav, tak jak jsem přečetl v předchozím, zda tento stav bude setrvalý, nebo zda a za jakých podmínek uvažuje Ministerstvo zdravotnictví o vytvoření nového komplexního onkologického centra právě v Protonovém centru Praha. Děkuji za případnou odpověď.

Ministr zdravotnictví  MUDr. Svatopluk Němeček, MBA  nebyl na interpelaci přítomen, odpověděl písemně