Zdroj: http://ludvikhovorka.cz/index.php?a=moje-prace/byznys-jmenem-scio-podruhe  •  Vydáno: 20.10.2016 15:10  •  Autor: Admin

Byznys jménem SCIO

Image

8. 10. 2016 Interpelace na ministryní školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Kateřinu Valachovou, Ph.D. ve věci "Byznys jménem SCIO"


Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo.

Vážená paní ministryně, dne 8. září jsem vás interpeloval ve věci byznys jménem Scio. Vy jste mi sice poslala dvě strany textu, ale ty neobsahují ani jednu konkrétní odpověď na moje otázky.

Je to už více let, kdy jste dělala přijímací pohovor na vysokou školu. Přesto si vás dovoluji požádat, abyste si koupila jednu sadu testů od společnosti Scio a pokusila se udělat jeden test z matematiky, prověřila si organizaci a náležitost přijímacích zkoušek a pak mi odpověděla na moje otázky, které si dovolím položit znovu.

Považujete za správné, že ověřování znalostí studentů je z větší části ponecháno na tom, jak se studenti naučí zvládat testy, aniž by se jiným způsobem ověřily jejich skutečné znalosti a schopnosti?

Za druhé, že studentům jsou po úspěšném vyřešení úlohy z testu kladeny otázky, v nichž se neoznačuje správný výsledek, ale dále se porovnává hodnota výsledku?

Za třetí, délku časového limitu, který mají studenti k dispozici k řešení těch úloh, které dostávají v rámci testu?

Za čtvrté, ceny, za které se prodávají jednotlivé testy, přístupy k výsledkům a přístup k vyhodnocení výsledků?

Za páté, že zakladatelé firmy po svém odchodu z Ministerstva školství přenesli projekt budovaný za státní peníze do soukromé firmy a následně jim bylo svěřeno testování znalostí studentů v rámci přijímacích řízení na střední a vysoké školy?

Za šesté. Prosím rovněž o odpověď, kdo a v jaké výši platí společnosti Scio za služby spojené s přijímacími pohovory.

Vážená paní ministryně, doufám, že tentokrát mi odpovíte přímo sama na položené dotazy a neponecháte odpověď na úředníkovi, který si interpelaci ani nepřečte. Děkuji.