Zdroj: http://ludvikhovorka.cz/index.php?a=moje-prace/je-vule-skutecne-ridit-statni-nemocnice  •  Vydáno: 8.12.2016 16:10  •  Autor: Admin

Je vůle skutečně řídit státní nemocnice?

Image

8. 12. 2016 Interpelace na ministra zdravotnictví JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka, MBA ve věci vůle skutečně řídit státní nemocnice

Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, následující výtky nejdou za vámi, protože jste nový ministr, ale jdou za ministerstvem obecně. Chtěl bych vědět, jestli ministerstvo má skutečný zájem na řízení, efektivním řízení fakultních nemocnic.

Podle mých informací dosud není jmenován ředitel odboru přímo řízených organizací, tedy nemocnic. Sleduje někdo na Ministerstvu zdravotnictví informace zveřejňované v registru smluv? Zabývá se někdo systémově kontrolami NKÚ ve fakultních nemocnicích a vykázanými rozdíly, obrovskými rozdíly v nákupech léčivých přípravků a zdravotnických prostředků v jednotlivých nemocnicích? Proč se nezajistí společné nákupy léčivých přípravků a zdravotnických prostředků do fakultních nemocnic? Když to dokáže soukromý řetězec, proč to nedokážou fakultní nemocnice nebo obecně státní nemocnice?

Proč Thomayerova nemocnice nezveřejňuje informace, nebo jenom minimum smluv na registru smluv? Podle mých informací jen zhruba 10 % smluv bylo zveřejněno.

Dosud nebyla ještě na internetových stránkách Fakultní nemocnice Královské Vinohrady uveřejněna výroční zpráva za rok 2015. Už je konec roku. Mám několik otázek k hospodaření Královských Vinohrad. Na začátku roku 2015 byl návrh plánu hospodářského výsledku minus 244 mil. korun. Tento plán nebyl přijat.

Jaký byl vykázaný hospodářský výsledek? Jaký byl hospodářský výsledek po odečtení vlivů předchozích období?

Obdobné údaje by bylo vhodné znát i za letošní období. Vykázanou ztrátou se zhoršuje likvidita nemocnice. Z těchto údajů by bylo dobré znát, aby nemocnice předložila běžnou likviditu za rok 2015 a 2016, stav pohledávek a závazků, čerpání fondu rozvoje majetku na krytí nákladů a oprav a údržbu v předchozích pěti letech a v letošním roce.
Ještě jedna otázka. Bylo by možné předložit výsledek auditu, který dělala BDO ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady?

Děkuji.

inistr zdravotnictví ČR Miloslav Ludvík: Já jsem se pokoušel to nějak pochytit, takže velmi rychle.

Odbor přímo řízených organizací byl k 1. 10. obsazen, je jím pan kolega Michálek, který se předtím zabýval problematikou pojišťovnictví. Myslím, že je to dobrá volba. Musím říci, že jsem velmi rád, i tenkrát z pohledu ředitele fakultní nemocnice, že tuto oblast obsadil. On je tam nový, je tam od 1. října. Já jsem se s ním už sešel. Určitě chci zapojit odbor pana inženýra Saláka, který má na starosti finanční.

Spoustu těch námitek, které jste, pane poslanče, řekl, já velmi vítám a myslím si, že na toto téma budeme určitě mluvit.

Vy jste se zeptal třeba na ten systém společných nákupů. To je jedna z věcí, která je skoro mým hobby, nebo vášní. Celý problém je dnes v tom, že ideální by samozřejmě bylo, kdyby třeba státní nemocnice měly předřazený nějaký podnik, který by pro ně nakupoval. Ve chvíli totiž, kdy budou společně nakupovat a budou se vypisovat výběrová řízení, tak může nastat situace, že z toho výběrového řízení - protože bohužel dnes nemají stejnou platební morálku. Jsou fakultní nemocnice, které mají přebytky na účtech, jsou fakultní nemocnice, které mají splatnost někdy až rok po splatnosti faktury. Čili dodavatel, který se přihlásí pro všechny nemocnice, bude logicky tu cenu počítat od té nejhorší. To by mohlo bohužel také znamenat pro některé zbytečné zdražení vstupu. Tohle je problém, který se musí prvně vyřešit tím, že se všechny ty nemocnice dostanou do podobné kondice, a pak se tohle dá určitě řešit.

Pak tady byl dotaz na registr smluv. Myslím si, že o registru smluv se tady bude ještě hodně hovořit, protože jsem jedním z těch, kdo se tím velmi zabýval a měl jsem vůči němu určité výhrady, k tomu, jak je provozován. Takže myslím, že se o něm určitě ještě budeme bavit.

Nicméně tam je důležitá jedna věc. Dnes v registru smluv, v tom zákoně je legisvakanční lhůta, která říká, že vlastně plně naplněn bude od 1. 7. příštího roku. A já mám trošku problém v tom, že někteří kolegové ve vedení státem řízených organizací to pojali tak, že tam vylévají všechna data bez ladu a skladu. Kdežto ono to má předpis. V podstatě to má vypadat tak, že když něco objednáte, musíte si nechat potvrdit objednávku od dodavatele, následně zveřejníte, po zveřejnění... pardon, následně vyplníte celý ten formulář, který je předepsaný pro zveřejnění, zveřejníte. Spousta kolegů to tam - pardon - lije bez ladu a skladu. Nedá se v tom orientovat. Upřímně řečeno, ono to není ani tak možná dneska o objemu smluv, ale o té kvalitě. Jak to tam dneska nalité je. Takže já si myslím, že dneska není tak důležité to, kdo kolik má zveřejněno, ale spíš v jaké kvalitě a jestli se ten objem samozřejmě zvyšuje.

Takže si myslím, že bychom se k tomu mohli nějakým způsobem postavit a možná že díky návrhu zákona o neziskových nemocnicích bychom se mohli propracovat k tomu, že fakulty budou mít větší šanci přijímat nové studenty a ti studenti samozřejmě také absolvují. Studium je velmi náročné, těžké, nelze ho zjednodušit. A další věc, aby nám pak neodešli, to znamená, aby nám zůstali v České republice, aby posílili terén, který chceme.

Mám před sebou 11 měsíců, takže mám velmi omezený prostor, ale v rámci tohoto omezeného prostoru to je jedna z věcí. A já jsem tady deklaroval, že jednou z velkých priorit Ministerstva zdravotnictví je zákon 95, to je vzdělávání lékařů, 96 o vzdělávání lékařů a samozřejmě že i prioritou, která je celé funkční období, je zákon o neziskových nemocnicích. Pokusíme se v rámci toho se s tím nějak vyrovnat.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vy jste tady řekl, pane ministře, že jedním z řešení je zákon o neziskových nemocnicích, ale možným řešením by bylo i to, že by mohly pojišťovny hradit už lékaře, kteří jsou v přípravě, a tak nějak normálně. Já si myslím, že to by odstranilo mnoho problémů s rezidenčními místy a podobně.

A k tomu praktickému lékaři pro děti a dorost, tam bych chtěl jenom říct, že když se podíváte do Německa, Rakouska nebo do jiných zemí, tak v řadě případů není zajištěna péče pro děti a dorost řekněme praktickými lékaři pro děti a dorost, terénními dětskými lékaři až do věku 18, případně 19 let jako u nás. To je ten podstatný rozdíl. Jestli se chceme vrátit zpátky, možná se vrátíme k tomu, co je v Evropě, ale možná s tím lidé nebudou tak spokojeni.

 

Ministr zdravotnictví ČR Miloslav Ludvík: Děkuji. Já si myslím, že se vracíme k tomu, co tady fungovalo. Tady tento systém a režim nějakým způsobem opravdu fungoval. Mimochodem, teď nově je to vykládáno tak, že dítě je to přesně do dne, kdy má 18. narozeniny. Tam byl rozpor, bralo se 18 let a 364 dní, ale teď už jsme se posunuli ve výkladu, takže je to jenom do 18 let.

Jinak samozřejmě váš podnět na placení ze strany pojišťoven beru jako zajímavý, ale nicméně všechno to má vždycky nějaké náklady, takže se pokusíme to nějakým způsobem spočítat a vyčíslit. Beru to jako velmi zajímavý podnět.

Děkuji.