Zdroj: http://ludvikhovorka.cz/index.php?a=moje-prace/deformace-trhu-s-lecivy-v-cr-a-necinnost-uohs  •  Vydáno: 12.1.2017 15:50  •  Autor: Admin

Deformace trhu s léčivy v ČR a nečinnost ÚOHS

Image

12. 1. 2017 Interpelace na předsedu vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotku ve věci deformace trhu s léčivy v ČR a nečinnosti ÚOHS

Děkuji za slovo.

Vážený pane předsedo vlády, v České republice nefunguje řádně dohled nad hospodářskou soutěží a důsledkem toho je u nás deformováno soutěžní prostředí například v oblasti léčiv. Důsledkem nečinnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže se řada lékáren nedostane k určitým léčivým přípravkům v potřebné době, anebo jsou určité léčivé přípravky dodány za cenu, která je mnohem vyšší než v jiných lékárnách spřízněných s distributory a výrobci. Řadu let u nás sílí kartelové propojení výrobců, distributorů a lékáren s cílem vytlačit jednotlivé lékárny z trhu. Existence jednoho výhradního dodavatele znamená, že léky jsou mnohdy dodávány do nemocnic a do lékáren za maximální cenu pro zdravotní pojišťovny, protože v zásadě soutěž v případě jednoho jediného dodavatele nemá smysl.

Dne 31. ledna má Sněmovna projednat sněmovní tisk 706, novelu zákona o léčivech v podobě vrácené Senátem. Zatímco v listopadu schválila zákon s pozměňovacím návrhem poslance Běhounka po doporučení bývalého ministra Němečka, který ukládá distributorům dodat léčivý přípravek do všech lékáren do 48 hodin, tak nynější ministr Ludvík doporučil Senátu schválit zákon ve znění, které úplně vymazává účinek pozměňovacího návrhu poslance Běhounka tím, že se povinnost dodávky léčiv do 48 hodin mění na dobu neurčitou - bez zbytečného odkladu.

Chci se zeptat, co se stalo během necelých dvou měsíců, že ministerstvo úplně změnilo stanovisko. A chci se zeptat, co uděláte v tom, aby Úřad pro hospodářskou soutěž zasahoval a řešil podobné problémy, které nastávají. Protože již v minulosti bylo podáno několik podnětů a byly rozhodnuty nesprávně.

Děkuji.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já určitě můžu souhlasit s panem poslancem Hovorkou v tom, že ÚOHS je tady od toho, aby zajistil takové fungování trhu, které bude v souladu s pravidly hospodářské soutěže a bude přinášet prospěch spotřebitelům. Pokud jsou tady konkrétní podněty, které se týkají činnosti rozhodování ÚOHS, tak určitě jsou to věci, kde si mohu vyžádat jako předseda vlády informaci od ÚOHS a mohu je požádat o to, aby zargumentovali postup v této věci, pokud budu interpelován ze strany poslance či poslankyně Poslanecké sněmovny. Čili tady nabízím panu poslanci Hovorkovi tuto cestu. Pokud máte konkrétní příklady, je možné se dohodnout na písemné interpelaci, kde já bych se potom obrátil na ÚOHS, tak aby sdělili své konkrétní argumenty, ke kterým vy poté budete moci vyjádřit svůj názor. Čili tohle je zřejmě cesta, kterou bychom mohli využít, protože já jako předseda vlády rozhodně neřídím ÚOHS. ÚOHS musí být z povahy věci nezávislá instituce, musí rozhodovat skutečně i nezávisle na vládě, ale rozhodně jsem připraven, pokud je potřeba získat nějaké informace a argumenty, se touto formou na ÚOHS obrátit.

Pokud jde o první otázku, kterou mi adresoval pan poslanec Hovorka, pro mě je to do určité míry překvapení, protože nejsem informován o tom, že by došlo k takovéto změně postoje Ministerstva zdravotnictví. Já bych tady spíše doporučoval obrátit se na ministra zdravotnictví, aby vysvětlil svůj postup na půdě Senátu. Je pravda, že došlo k situaci, kdy ve Sněmovně byl ten zákon projednáván ještě v době působnosti bývalého ministra zdravotnictví, teď nastoupil nový ministr zdravotnictví. Já nemohu vyloučit, že nový ministr na tu věc uplatňuje poněkud jiný názor, ale nebyl jsem o této věci podrobněji informován. Takže v tuto chvíli bych odkázal na interpelaci na ministra zdravotnictví, popřípadě opět jsem připraven se jako předseda vlády, pokud se tato věc objeví ve formě písemné interpelace, obrátit na ministra zdravotnictví a požádat ho, aby na tuto věc odpověděl a reagoval. Pokud v Senátu byly nebo budou schváleny nějaké pozměňovací návrhy, tak stejně ten zákon se nám vrátí sem do Poslanecké sněmovny a budeme se muset rozhodnout mezi eventuálními dvěma variantami, a i tady předpokládám, že by ministr zdravotnictví na půdě Poslanecké sněmovny měl argumentovat.

 

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo a děkuji i za tu nabídku, ale písemná interpelace bude trvat minimálně měsíc. Možná ji využiji, ale přesto chci říct, že když jsem se ptal pana ministra Němečka, jestli má nějaké připomínky z Úřadu pro hospodářskou soutěž k tomu pozměňovacímu návrhu, řekl, že nemá. Nyní tedy, pokud vím, údajně Úřad pro hospodářskou soutěž shledal ten pozměňovací návrh závadným a napsal předsedovi senátního výboru a na Ministerstvo zdravotnictví nějaké vyjádření a výsledkem je už konkrétní senátní tisk, kdy už to máme vlastně k dispozici, tedy i vy, pane premiére, že ten pozměňovací návrh není v pořádku a že tedy Úřad pro hospodářskou soutěž s tím má problém.

Co já vidím jako zásadní, že oficiálně jako poslanci jsme žádné stanovisko úřadu nedostali. Možná ho dostal na vyžádání pan předseda výboru pro zdravotnictví a možná ho dostal pan předseda výboru Senátu pro zdravotnictví (Mpř. Vondráček: Váš čas, pane poslanče.), ale myslím si, že to není dobrá praxe, a určitě příklady špatného rozhodování v daném případě jsou. Děkuji.

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, jak tu věc popsal pan poslanec Hovorka, jde o pozměňovací návrhy, které byly schváleny ať už tady ve Sněmovně, event. v Senátu. To znamená, nebylo to součástí vládního návrhu, který projednala a schválila vláda, poslala sem do Parlamentu. To, co já mohu udělat, je, že na tuto věc upozorním pana ministra Ludvíka a budu chtít slyšet jeho argumenty a jeho názor k této legislativní normě ještě předtím, než se k jejímu projednávání vrátíme tady v Poslanecké sněmovně, protože skutečně jako předseda vlády v tuto chvíli nemám k tomu dostatek informací a chci tu věc zkonzultovat s ministrem zdravotnictví a upozornit ho, že Poslanecká sněmovna bude potřebovat jeho jasné stanovisko, jasný zargumentovaný názor, pokud nám Senát ty věci vrátí s pozměňovacím návrhem.