Zdroj: http://ludvikhovorka.cz/index.php?a=moje-prace/prodej-spolecnosti-homolka-premium-care-a.s.nemocnici-na-homolce  •  Vydáno: 2.2.2017 14:30  •  Autor: Admin

Prodej společnosti Homolka Premium Care, a.s. nemocnicí Na Homolce

Image

2. 2. 2017 Interpelace na předsedu vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotku ve věci prodeje spol. Homolka Premium Care, a.s. nemocnicí Na Homolce

Děkuji, pane místopředsedo.
Vážený pane premiére, byli jsme informováni panem ředitelem Nemocnice Na Homolce, že Nemocnice Na Homolce zřizuje dvě dceřiné společnosti, Holte s.r.o. a Holte a.s., je jejich stoprocentním vlastníkem. Tyto společnosti jsou v likvidaci. Holte s.r.o. ale zřizuje další dvě společnosti. To znamená v podstatě vnukovské společnosti Nemocnice Na Homolce. Jedna je Homolka Mateřská školka a.s. a jedna je Homolka Premium Care a.s., která je vysoce zisková. Dosáhla tržeb zhruba za poslední roky 2014, 2013 28 mil. korun a výsledek hospodaření před zdaněním byl přes 7 mil. korun. Na odměny členů představenstva šlo zhruba 3,8 mil. korun a dozorčí rady 1,2 mil. korun.

Pan ředitel nás informoval o tom, že tato společnost má být prodána na základě výběrového řízení na prodej sto procent akcií. Chci se zeptat, proč není možné tuto společnost sfúzovat s Nemocnicí Na Homolce, jestliže se jedná o vysoce ziskovou společnost. Jestliže nemocnice dosáhla zisku za minulý rok 18 mil. korun a jenom tato akciová společnost maličká vydělala přes 7 mil. korun, tak nechápu, proč se pan ředitel jako, předpokládám, úspěšný manažer chce takové dobré společnosti zbavovat. Je to podle mě nesmysl a já vás žádám, pane premiére, abyste tento prodej zastavil a aby Homolka Premium Care a.s. byla sfúzována, resp. byla převedena do majetku společnosti Nemocnice Na Homolce. Myslím si, že tak by to mělo být a tak by postupoval každý řádný manažer nemocnice. (Upozornění na čas.)
Děkuji za pozornost.

Předseda vlády ČR Mgr. Bohuslav Sobotka nebyl přítomen na interpelaci odpověděl písemně.