Zdroj: http://ludvikhovorka.cz/index.php?a=moje-prace/proc-cr-neusiluje-o-presidleni-agentury-ema-do-cr  •  Vydáno: 29.6.2017 14:50  •  Autor: Admin

Proč ČR neusiluje o přesídlení agentury EMA do ČR ?

Image

29.6. 2017 Interpelace na předsedu vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotku ve věci důvodů proč ČR neusiluje o přesídlení agentury EMA do ČR

 Vážený pane premiére, v souvislosti s odchodem Velké Británie z EU se rozhořel mezi zbylými členskými zeměmi boj o nové sídlo dvou evropských agentur. Členské země, které se chtějí ucházet o Evropskou lékovou agenturu a Evropský orgán pro bankovnictví, musejí podat přihlášku do 31. července. Žádná země ale nemůže hostit obě agentury současně. Evropská léková agentura, EMA, a Evropský orgán pro bankovnictví, EBA, zaměstnávají v Londýně více než tisíc lidí.

Británie doufala, že si po odchodu z EU agentury podrží. EU ale letos v dubnu řekla, že počítá s jejich přesunem na území EU. Rozhodnutí má padnout nejdříve v říjnu. Česká republika se rozhodla usilovat o Evropský orgán pro bankovnictví, pro jehož získání má podle vlády lepší pozici. Větší zájem ale panuje podle serveru Politico o agenturu EMA, která schvaluje léky pro celý unijní trh a zaměstnává téměř 900 lidí.

Já se chci zeptat, pane premiére, proč Česká republika neprojevila zájem právě o Evropskou lékovou agenturu, která podle mého názoru má daleko větší význam. Byl by to daleko větší přínos pro Českou republiku než přesun Evropského orgánu pro bankovnictví. Prosím o vysvětlení, proč se vláda takto rozhodla a proč nepožádala o přesídlení Evropské lékové agentury, která by měla podle mě pro Českou republiku daleko větší význam. Děkuji.

Předseda vlády ČR Mgr. Bohuslav Sobotka  nebyl na interpelaci přítomen, odpověděl písemně