Kategorie: Aktuality, Rozvoj obcí a měst v regionu, Moje práce

Dokumenty pro posouzení poškození domů u dálnice D8

Image

27.4. 2017 Interpelace na předsedu vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotku ve věci dokumentů pro posouzení poškození domů u dálnice D8

Děkuji za slovo,
vážený pane místopředsedo. Vážený pane předsedo vlády, v souvislosti s nově vzniklými problémy v okolí stavby dálnice D8 805, které se týkají celého úseku této stavby Lovosice - Řehlovice, si dovoluji požádat o prověření stížnosti starostů. Za prvé starostové si stěžují na zvýšení hlukové zátěže z provozu dálnice v tomto úseku. Podotýkám, že se jedná o oblast CHKO s udělenou výjimkou. Nechráníme pouze zvířata, ale zejména lidi. Hluk vzniká přejížděním mostních závěrů na všech estakádách a šíří se údolím do velké vzdálenosti. Starostové se domnívají, že tyto mostní prvky jsou vadné anebo byly chybně zabudovány. Také vybudované protihlukové stěny podle nich neplní funkci, pro kterou byly zřízeny.

Stejný problém se týká osvitu v noci, světelné zátěže dálkovými světly kamionů, ale i osobních vozidel. Starostové obcí Dobkovičky, Prackovice a Litochovice evidují na 60 objektů, u kterých došlo k poruchám, ztrátě pramenů nebo novému výskytu pramenů z důvodu změny vodního režimu v celé této oblasti. Stěžují si na to, že Ředitelství silnic a dálnic se starosty nekomunikuje, nezúčastňuje se jednání a řadoví zaměstnanci ŘSD se odvolávají na to, že nejsou kompetentní na jednání chodit. Tato kauza se již objevila v médiích. I dnes v České televizi, v televizi Barrandov, byly odvysílány záběry z těchto obcí, stížnosti starostů a občanů. Vzhledem k tomu, že náklady stavby dosáhly téměř 15 mld. korun, nemělo by dojít k vylidnění okolí dálnice. Zdůrazňuji, že přezíravý přístup Ředitelství silnic a dálnic k těmto problémům lidí i obcí může vyvolat komplikace při projednávání budoucích projektů staveb dálnic v obcích, protože po těchto zkušenostech nebudou obce příliš ochotny spolupracovat se státní správou.

Já jsem od pana ministra dostal seznam podkladů, které byly zpracovávány pro tuto stavbu. Dovolím si vám předat část, které by bylo potřeba vyžádat pro posouzení poruch těch stavebních objektů.  Takže si dovolím zaslat na Úřad vlády tento seznam a požádat o doložení těchto podkladů do třiceti dnů. Děkuji moc.


Předseda vlády ČR Mgr. Bohuslav Sobotka nebyl přítomen na interpelaci odpověděl písemně.

print Formát pro tisk