Kategorie: Boj proti korupci, Rozvoj obcí a měst v regionu, Moje práce

Příprava těžby štěrkopísku v Janovicích a v Nýrsku

Image

26. 5. 2016 Interpelace na ministra životního prostředí Mgr. Richarda Brabce ve věci přípravy těžby štěrkopísku v Janovicích a v Nýrsku

Děkuji za slovo.
Vážený pane ministře, starostové obcí a občané z obcí Janovice nad Úhlavou a Nýrska se na mě obrátili se žádostí o prověření povolovacího procesu k povolení těžby štěrkopísku v horním toku řeky Úhlavy, výhradní ložisko štěrkopísku Petrovice nad Úhlavou. Starostové upozorňují, že v 70. letech došlo k prověření stavu ložisek štěrkopísku v horním toku řeky Úhlavy a následně bylo vyhlášeno chráněné ložiskové území a výhradní ložisko štěrkopísku Petrovice nad Úhlavou o rozloze asi 100 hektarů, s průměrnou mocností kolem osmi metrů. Firma Klatovské štěrkopísky, s .r. o, postupně vykoupila od vlastníků větší část dotčených pozemků a od 90. let se snaží o vyhlášení dobývacího prostoru Bystřice nad Úhlavou. Původní návrh na celou plochu ložiska s většinovou přepravou štěrkopísku železniční vlečkou se po sérii podání, zamítnutí, úpravě zadání a jeho dalším projednání, kdy firma postupně opravuje a odstraňuje neprůchodné body v podání, v současné době ustálil na předpokládané ploše těžby 27,5 hektaru v horizontu 16 let s výhradně nákladní automobilovou dopravou, kdy přes Janovice nad Úhlavou bude podle předložených podkladů přepravováno 80 % vytěžených štěrkopísků. Firma Klatovské štěrkopísky, s. r. o, získala již řadu podkladů, které jsem vám předával.

Starostové se obávají vysoké dopravní zátěže, hlučnosti a prašnosti. Poukazují také na to, že stávající komunikace na takovou zátěž nejsou stavěny, a navíc poukazují na to, že vytěžené štěrkopísky budou vlastně exportovány, takže se budeme vzdávat našeho národního bohatství. Prosím, abyste v této věci konal a abyste případně v této věci vyhověl starostům a občanům obcí Janovice a Nýrska.

Děkuji vám.

 
Ministr životního prostředí Mgr. Richard Brabec  nebyl na interpelaci přítomen, odpověděl písemně
 

print Formát pro tisk