Kategorie: Aktuality, Rozvoj obcí a měst v regionu, Moje práce

Uzavřené nádražní budovy ČD Bojkovice, Újezdec u Luhačovic

Image

19. 1. 2017 Interpelace na předsedu vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotku ve věci uzavřených nádražních budov ČD Bojkovice, Újezdec u Luhačovic

Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, na trati Staré Město - Bylnice, bývalé vlárské dráze, je uzavřeno několik nádražních budov, například v Újezdci u Luhačovic. Dále částečně po většinu dne je uzavřeno více budov, například nádraží v Bojkovicích, zde přestupují lidé z okolních obcí na autobusy a musí stát venku na mrazu. Újezdec u Luhačovic je přestupní stanice z vlárské dráhy do lázní Luhačovice, kam cestuje mnoho výletníků a turistů, ale i zaměstnanců lázní. To nádraží je celodenně uzavřeno a v letošním roce zde musí cestující vynuceně přestupovat kvůli klíčování nákladů mezi státem a krajem. Proč stát dovolí Českým dráhám uzavírat nádražní budovy, které byly budovány za státní prostředky a nedávno nákladem státu nákladně opraveny, například nádražní budova v Bojkovicích nákladem 250 milionů korun? Cestující, starostové obcí, ale ani zaměstnanci Českých drah tento nenormální stav nechápou.

Chci se vás zeptat, co udělá vláda prostřednictvím řídicího výboru Českých drah a zástupců státu v Dozorčí radě Českých drah, aby uvedená nádraží byla opět celodenně otevřena i s jejich sociálními zařízeními. Já jsem dostal odpověď od pana ministra dopravy, že například stanice Bojkovice i Újezdec se v období 2014 až 2015 staly součástí dálkového řízení provozu, že to přispělo ke snížení celkových nákladů a jejich provoz je řízení z centrálního dispečerského pracoviště v Přerově. V závěru může uvést, že v obou případech platí, že změna otevírací doby, případně způsob odbavení cestujících závisí na rozhodnutí daného dopravce. Ale to jsou v daném případě pouze České dráhy, protože jiný dopravce na této dráze nejezdí. Takže chci se zeptat, co udělá stát a vláda pro to, aby ta nádraží mohla být opět otevřena. Děkuji.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážené poslankyně, vážení poslanci, tohle je skutečně spíše téma pro ministra dopravy. Jak jsem slyšel tu citaci od pana poslance v té odpovědi, tak mám dokonce dojem, že jsme dostali tu odpověď stejnou, protože já jsem se obrátil na základě tady té interpelace pana poslance Hovorky na ministra dopravy a on mi poskytl odpověď na interpelaci. Já bych ji tady teď mohl přečíst a asi bychom nikdo z nás nebyli spokojeni. Nicméně z té informace vyplývá, možná to bude pan Hovorka vědět přesněji, vyplývá, že tedy v Bojkovicích to nádraží je v jakémsi provozu. To znamená, podle informací, které jsem dostal z Ministerstva dopravy, by tam měla být otevřena pokladní přepážka, a to ráno od tři čtvrtě na pět do cca tři čtvrtě na jednu se dvěma přestávkami pro toho pracovníka nebo pracovnici, která tam je. V Újezdci u Luhačovic tam žádné odbavení zajištěno není a mělo by tady probíhat ve vlaku s tím, že logicky je tlak na SŽDC, aby snižovala náklady, aby zvyšovala efektivitu. To znamená, chápu, že SŽDC se snaží hledat takové modely provozu tady těchto zařízení, aby to snížilo náklady. A na řadě našich nádraží je k dispozici infrastruktura, která byla hodně využívána v minulosti, ale dneska pro ni žádné velké využití není. Já jenom než se možná potom vrátíme ještě v reakci pana poslance k té konkrétní situaci v Bojkovicích a Újezdci, což je vlastně oblast na samé hranici Moravy a Slovenska, tak jenom chci říct, že doufám, že to, že vláda převedla další část nádraží z Českých drah na Správu železniční dopravní cesty, umožní využít investiční prostředky a umožní také využít peníze z Evropské unie na to, aby se řada těch nádraží konečně spravila.

Myslím, že je potřeba ve spolupráci měst a obcí hledat konkrétní projekty, které by řešily využití těchto nádražních budov, které souvisejí s infrastrukturou. Prostě dneska ten provoz na řadě míst není tak živý, jako byl v minulosti, ubyl celý typ aktivit, které se na těch nádražích organizovaly. Zbyly nám tam budovy a myslím si, že je to příležitost pro společné projekty obcí, měst a SŽDC, eventuálně za využití evropských prostředků, tak abychom třeba některým těm budovám dali nové využití, tak aby nehyzdily části našich obcí a měst a současně aby tam byl umožněn provoz a zajištěn elementární komfort pro cestující.

Já nejsem spokojen s tím, jak vypadají naše nádraží. Nejsem spokojen s tím, jak je zajištěna kultura cestování v celé řadě míst, takže bych tady určitě lhal, kdybych se snažil pana poslance přesvědčit, že je všechno ideální, že všechno ideálně funguje, že nemáme zavřená, zazděná, obezděná nádraží v celé řadě míst, kde to prostě nevypadá vůbec dobře. Jsem připraven vést debatu se Správou železničních dopravní cesty, bude mě zajímat, jaké konkrétní projekty mají připraveny na opravu nádražních budov, a určitě jsem připraven vést debatu o tom, jak zlepšit i konkrétní situaci zejména v Bojkovicích.

Poslanec Ludvík Hovorka: Pane premiére, děkuji za tu odpověď. Ale víte, ty cestující občany, kteří využívají dopravu, ani tak nezajímá, jestli ten majetek je v majetku Českých drah, nebo v majetku Správy železniční dopravní cesty, nezajímá je, jestli je to akciovka, nebo je to státní podnik, ale je zajímá, jestli to konkrétní nádraží, nádražní budova bude otevřená, nebo bude zavřená. Například Újezdec u Luhačovic, to je přestupní stanice, kde jezdí turisté do Luhačovic, to je výkladní skříň Zlínského kraje a je škoda, když lidé musí stát venku na mrazu. Opravdu ti lidé to nechápou a říkají si: No tak když jste našli peníze na ty investice do budov i do provozu a zařízení, proč se nedají peníze na to - nebo kam se dávají ty peníze na to, aby tam ten prostor byl otevřen a byl využíván? Když se České dráhy nebo Správa železniční dopravní cesty podívá do Rakouska nebo do Německa, tak tam vidí fungující nádraží a udržovaná nádraží.

Takže já si myslím, že tady je třeba, aby stát trošičku zatlačil na obě organizace, aby se snažily toto napravit. Děkuji.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážené poslankyně, vážení páni poslanci, mně se těžko v téhle věci s panem Hovorkou polemizuje. Prostě proto, že souhlasím. Lidi nezajímá, jestli ta nádražní budova patří Českým dráhám, nebo SŽDC. Nicméně ono to je důležité. Jak jistě víte, České dráhy nejsou v úplně jednoduché situaci, jsou vystaveny silné konkurenci. Logicky se musí soustředit na to, aby udržely tratě, aby obstály v celé řadě soutěží, které jsou a možná budou před nimi. A my potřebujeme, aby se o tu železniční infrastrukturu někdo dlouhodobě postaral. Proto já jsem dlouhodobě stoupencem toho, aby se ta klíčová infrastruktura převedla na SŽDC, a myslím si, že nám to také umožní využít evropské fondy a zapojit i veřejné peníze do toho, aby se nádraží postupně opravila. Vyžaduje to ale také intenzivní zájem ze strany obcí a měst.

Jinak já bych chtěl navrhnout panu poslanci Hovorkovi, abychom se nespokojili oba dva s tou formální odpovědí, kterou jsme dostali z Ministerstva dopravy. Možná bychom se sešli s ministrem dopravy, s ředitelem Správy železniční dopravní cesty a pobavili se s nimi o tom, jestli SŽDC má nějaký plán pro využití těch nádraží v regionu, který tady pan poslanec Hovorka zmiňoval.

 

print Formát pro tisk