Kategorie: Aktuality, Boj proti korupci, Moje práce

Interpelace ve věci přípravy čerpání fondů EU a dohody o partnerství

15. května 2014 interpelace na MUDr. Svatopluk Němeček ve věci přípravy čerpání fondů EU a dohody o partnerství

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážení členové vlády, já si dovoluji požádat pana ministra o informaci o postupu prací a vyjednávání s Evropskou komisí o čerpání prostředků v novém programovacím období. Existuje totiž zásadní rozpor mezi informacemi, které má výbor pro zdravotnictví. My jsme dostali zásadní informaci na výjezdním zasedání od pana Bodnára, že dohoda o partnerství je v Bruselu a v podstatě nelze již nic měnit. Ale v naprostém rozporu s tímto tvrzením jsme získali další informaci z Evropské komise z 19. března v tom smyslu, že Evropská komise není vůbec ztotožněna se správností návrhu Ministerstva zdravotnictví v dohodě o partnerství.

Vážený pane ministře, žádám vás tedy o vysvětlení těchto rozporů a informaci o tom, jak probíhá koordinace přípravy budoucího čerpání prostředků z operačního programu Zaměstnanost s Ministerstvem práce a sociálních věcí. Myslím, že to je zásadní věc a že čas velmi běží. Záležitost je urgentní a je třeba ji vyřešit do konce června. Děkuji.

print Formát pro tisk