Program Ludvíka Hovorky

Zdravotnictví
„Odmítám další privatizaci zdravotnictví. Stejně jako Vy jsem přesvědčen, že by Vám přinesla jenom utrpení a neúnosné výdaje a několika málo lidem pohádkové zisky."
 
Prorodinná politika, spravedlivý daňový systém a udržitelné důchodové zabezpečení
Věřím stejně, jako Vy, že víra, rodina, práce, zodpovědnost, solidarita, jsou hodnoty, na kterých stojí lidská společnost po tisíciletí a bez nich není budoucnost. Jsem jeden z Vás.“
 
Účinný boj proti korupci
„S korupcí se nikdy nesmířím. Nikdy se nevzdávám, protože jsem jedním z Vás.“
 
Rozvoj obcí a měst našeho regionu – pro ten obvod
„Můj hlas bude v Praze slyšet a moje práce v regionu vidět. Jsem jedním z Vás a Vy mě dobře znáte.“
 
Udržitelné zemědělství a ochrana přírody našeho regionu.
Naše krásná krajina a lidé v ní žijící jsou největší bohatství našeho kraje. Proto máme zodpovědnost, abychom ji příštím generacím předali neporušenou.