rss
Strana:  1 2 3 4 5 6 7 8 9   další »

Děkuji našim voličům a členům, že nás opět poslali do poslanecké sněmovny

S celkovými výsledky nemůžeme být úplně spokojeni. Zvítězily antisystémové strany. Pro nás je to určitě důvod k zamyšlení.

Interpelace na Ministra průmyslu a obchodu ČR Jiřho Havlíčka o připravované výstavbě vedení velmi vysokého napětí - 2 x 110 kV ze Slušovic do Slavičína

Začíná se znovu na čistém stole. E.ON zpracovává novou projektovou dokumentaci pro územní řízení a součástí této dokumentace by měl být i proces EIA, tedy posuzování vlivu stavby na životní prostředí. Prioritním důvodem pro realizaci této akce je zabezpečení spolehlivého zásobování elektrickou energií v oblasti.

Vybavenost souprav ARRIVA na trati Praha - Nitra

Image

13.7. 2017 Interpelace na ministra dopravy Ing. Dana Ťoka ve věci vybavenosti souprav ARRIVA na trati Praha - Nitra

Dobudování nástupní hrany v žel. stanici Uherský Brod

Image

13.7. 2017 Interpelace na ministra dopravy Ing. Dana Ťoka ve věci dobudování nástupní hrany v žel. stanici Uherský Brod

Finanční motivace lékařů za cílené odesílání na kliniky

Image

13.7. 2017 Interpelace na ministra zdravotnictví JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka, MBA A ve věci finanční motivace lékařů za cílené odesílání na kliniky

Screening imunity novorozenců a vakcíny MMR

Image

13.7. 2017 Interpelace na ministra zdravotnictví JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka, MBA ve věci screeningu imunity novorozenců a vakcíny MMR

Nízké úhrady krajské nemocnici Tomáše Bati Zlín

Image

13.7. 2017 Interpelace na ministra zdravotnictví JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka, MBA ve věci nízkých úhrad krajské nemocnice Tomáše Bati Zlín

Náhrada za ztrátu na výdělku ve vazbě na minimální mzdu

Image

29.6. 2017 Interpelace na ministryni práce a sociálních věcí Mgr. Michaely Marksové ve věci náhrad za ztráty na výdělku ve vazbě na minimální mzdu

Návrhu na zrušení přejezdu P7982 v Šumicích a tvorba norem

Image

29. 6. 2017 Interpelace na ministra dopravy Ing. Dana Ťoka ve věci návrhu na zrušení přejezdu P7982 v Šumicích a tvorby norem

Programová dokumentace programů MZ - Ústav chirurgie ruky

Image

29.6. 2017 Interpelace na ministra zdravotnictví JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka, MBA ve věci programová dokumentace programů MZ - Ústav chirurgie ruky

Elektrifikace trati St. Město - Bojkovice a dostavba nástupiště v Uh. Brodě

Image

29. 6. 2017 Interpelace na ministra dopravy Ing. Dana Ťoka ve věci elektrifikace trati St. Město - Bojkovice a dostavby nástupiště v Uh. Brodě

Podfinancování KNTB Zlín a kroky k nápravě (Krajská nemocnice Tomáše Bati Zlín)

Image

29.6. 2017 Interpelace na ministra zdravotnictví JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka, MBA ve věci podfinancování KNTB Zlín a kroky k nápravě

Proč ČR neusiluje o přesídlení agentury EMA do ČR ?

Image

29.6. 2017 Interpelace na předsedu vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotku ve věci důvodů proč ČR neusiluje o přesídlení agentury EMA do ČR

Nesouvislost Parlamentních listů s Parlamentem ČR

Image

29.6. 2017 Interpelace na předsedu vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotku ve věci nesouvislosti Parlamentních listů s Parlamentem ČR

DRG restart a rozdílné úhrady poskytovatelům péče

Image

25. 5. 2017 Interpelace na ministra zdravotnictví JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka, MBA ve věci DRG restart a rozdílné úhrady poskytovatelům péče


Strana:  1 2 3 4 5 6 7 8 9   další »