O mně

Ludvík Hovorka. Jméno, kterému můžete důvěřovat.

Vážení občané,

během let 2008 – 2009, když jsem vykonával mandát poslance, se mi podařilo zabránit privatizaci zdravotních pojišťoven, státních nemocnic a přeměně veřejného zdravotního pojištění na soukromé. Přestože jsem momentálně mimo aktivní politiku, sleduji vývoj zákonů v oblasti zdravotnictví a obrovský tlak na ovládnutí 220 miliard korun, které se každoročně vyberou ve veřejném zdravotním pojištění. Proto jsem se rozhodl kandidovat do senátu. Chci zastavit proces postupné privatizace zdravotnictví a pomáhat obyvatelům, obcím a podnikatelům našeho regionu.

Vnímám obrovské rozčarování Vás všech z toho, co se v politice a ve veřejném životě děje. Řada lidí je tak znechucena, že se ani nechce voleb účastnit. Všem svým známým i Vám vzkazuji: lidé, kterým současný stav ve společnosti vyhovuje, k volbám určitě přijdou. Proto je zapotřebí, aby k volbám přišel co největší počet těch, kterým současný stav politiky nevyhovuje. A já chci být Vašim politikem, který Vás bude v senátu zastupovat. Váš hlas nespokojených se současnou politickou situací rozhodne. Nenechte za sebe rozhodovat jiné.

Jako základní volební heslo jsem si pro svoji senátní kampaň vybral „KMOTŘI NEMAJÍ ŠANCI“. Každý, kdo mě zná, může potvrdit, že u mne žádný korupčník nepochodí. S korupcí se nikdy nesmířím. Pouze tehdy, až v politice budou převažovat lidé, kteří těmto kmotrům řeknou své NE, může nastat v naší zemi obrat k lepšímu.

S pozdravem

Ludvík Hovorka

Životopis

Narodil jsem se 13. 6. 1963 v Uherském Hradišti. Bydlím v Šumicích, okres Uherské Hradiště, ve Zlínském kraji. Po ukončení Základní devítileté školy v Šumicích jsem vystudoval obor Pozemní stavitelství na Střední průmyslové škole v Hodoníně. Po maturitě v roce 1982 jsem byl přijat ke studiu na stavební fakultě Vysokého učení technického v Brně. Vystudoval jsem obor Konstrukce a dopravní stavby. Po ukončení základní vojenské služby jsem v letech 1988 – 1990 pracoval jako projektant v Energoprojektu Praha, středisku Uherský Brod. Jsem ženatý, mám dvě dcery a syna. Manželka Vladimíra pracuje jako zdravotní sestra.

Od listopadu 1989 jsem usiloval o demokratické změny ve společnosti. Pomáhal jsem založit Občanské fórum ve své obci a vytvořit jeho program. V komunálních volbách roku 1990 jsem byl ve svých 27 letech zvolen starostou obce Šumice (v té době jsem byl jedním ze dvou nejmladších starostů na okrese Uherské Hradiště).

V roce 2002 a v roce 2006 jsem byl zvolen poslancem Parlamentu České republiky. Ve volebním období 2006 – 2010 jsem se věnoval především zdravotnictví a sociální politice a snažil se zabránit negativním dopadům připravované zdravotní reformy ministra Julínka. Spolu s dalšími poslanci KDU-ČSL se mi podařilo zabránit privatizaci zdravotních pojišťoven a fakultních nemocnic a prostředků veřejného zdravotního pojištění. Postavil jsem se proti vznikajícím monopolům ve zdravotnictví, proti propojování zdravotních pojišťoven a nemocnic.

Vždy jsem razantně vystupoval proti korupci.

V senátu bych chtěl navázat na svoji práci v poslanecké sněmovně ve zdravotní oblasti, zajistit ochranu prostředků veřejného zdravotního pojištění proti rozkrádání a prosazovat účinné potírání rozbujelé korupce v České republice. Chci pomoci zlepšit život lidí ve svém volebním obvodu, který velmi dobře znám, protože jsem se zde narodil a prožil celý svůj život.

Nikdy se nevzdávám.