Kategorie: Aktuality, Boj proti korupci, Moje práce

Interpelace ve věci prošetření organizovaného vyvádění prostředků ze zdravotnictví (Homolka)

19. června 2014 interpelace na Mgr. Bohuslava Sobotku ve věci prošetření organizovaného vyvádění prostředků ze zdravotnictví (Homolka).

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, v letech 2007 až 2013 bylo z prostředků veřejného zdravotního pojištění rozkradeno velmi mnoho finančních prostředků prostřednictvím velmi podivných zakázek a podivného hospodaření některých přímo řízených státních nemocnic. Některé hodnoticí komise pro vyhodnocení těchto zakázek byly dokonce jmenovány vládou České republiky, případně samotná vláda učinila zásadní rozhodnutí, která vedla k vyvedení značných finančních prostředků ze zdravotnictví. Připomenu některé případy.

Předposlední zasedání vlády Mirka Topolánka, která rozhodla o rozdělení 1,5 mld. korun do zdravotnických zařízení, mimo jiné o nákupu světově nejdražších, vysoce předražených přístrojů, Leksellova gama nože do pražské Nemocnice Na Homolce a kybernetického nože Cyberknife do Fakultní nemocnice Ostrava. V ten samý den vláda rozhodla, že nebude investovat do tkáňové banky v Brně, ale nakoupí akcie dvou firem, Národního centra tkání a buněk v Brně a Centra buněčné terapie a diagnostiky v Ostravě, tedy firem, které byly založeny přesně v den pádu vlády a v době rozhodování vlády ještě nebyly ani zapsány v obchodním rejstříku.

Stát tedy odmítl investovat do tkáňové banky v Brně, ale soukromé firmě pak poslal prostřednictvím dotačních prostředků více než jednu miliardu korun. V listopadu 2009 Fischerova vláda jmenovala hodnoticí komisi pro nákup speciálního zdravotnického materiálu na dobu čtyř let v hodnotě 4 mld. korun pro nemocnici IKEM. Vítězem se stala neznámá firma Kardio Port. O měsíc později stejná vláda ustavila hodnoticí komisi pro zakázku na dodávky kardiovetrů-defibrilátorů pro Nemocnici Na Homolce.

Nejvyšší dokonalosti dosáhlo vyvádění finančních prostředků v Nemocnici Na Homolce, která si zřídila pro jistotu tři dceřiné firmy, které pro ni zajišťovaly veřejné zakázky a nákupy veškerého materiálu. Aby toto podivné hospodaření bylo dokonale zakryto, Nemocnice Na Homolce outsourceovala veškeré účetnictví firmě Bialešová, s.r.o. Nemocnice tedy neměla účetní oddělení ani ekonomického náměstka. Pro ohlídání právních záležitostí byla bez výběrového řízení zadána významná zakázka na medicínsko právní služby advokátní kanceláři Šachta & Partners, přičemž Nemocnice Na Homolce (upozornění na čas) nebyla schopna doložit, za co vyplatila téměř 20 milionů korun.

Já jenom položím dotaz. Já se ptám, jestli budete nadále trpět, pane premiére, tunelování veřejných prostředků ve veřejných nemocnicích, nebo jestli tomuto bezuzdnému rozkrádání veřejných prostředků učiníte okamžitě přítrž a prosadíte, aby něco podobného nemohlo pokračovat. Jestli prosadíte i potřebné očistné personální změny, aby ve vedení nemocnic působili skuteční odborníci, a ne figurky napojené na vlivové skupiny kolem Marka Šnajdra, Ivo Rittiga a jim podobných, a jestli prošetříte, kolik veřejných prostředků Nemocnice Na Homolce skončilo na Kypru (upozornění na čas) a v dalších daňových rájích. Děkuji.


Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Dovolte mi, pane místopředsedo, abych navázal na váš svěží výklad jednacího řádu Poslanecké sněmovny, který podpořil, jak vy sám říkáte, legislativní odbor, abych se teď ujal přednostního práva a odpověděl na interpelaci pana poslance Hovorky.

Ale ještě předtím bych rád doodpověděl na interpelaci pana poslance Stanjury, protože jsem zapomněl na důležitou věc, o kterou on mě žádal. Mohu zde potvrdit, že vláda, za níž byl zaveden ten stávající mýtný systém, nebyla vláda, ve které by byla Občanská demokratická strana. Byla to koaliční vláda, ve které byla sociální demokracie, KDU-ČSL a Unie svobody. Čili pravdu má pan poslanec Stanjura, byla to tehdejší vláda a byl to ministr dopravy Šimonovský z KDU-ČSL, který měl na starosti organizaci příslušného výběrového řízení, ze kterého vzešel ten stávající dodavatel mýtného systému.

K té interpelaci pana poslance Hovorky. Protože on přímo měl uvedeno v tom zadání odkaz na Homolku, dotázal jsem se před malou chvílí na Ministerstvu zdravotnictví, co mi mohou sdělit k příslušné kontrole, které tam proběhla. A rozčilil jsem se, protože mi dodali skutečně jen tři nebo čtyři odstavce. Když jsem se dotazoval, proč nemohu mít více informací pro odpověď na interpelaci, tak jsem byl informován o tom, že bychom porušili zákon o veřejné kontrole. To znamená, že teď vlastně běží fáze, ve které se vypořádávají námitky kontrolované osoby a není možné, abych já tady jako předseda vlády zveřejňoval nějaké informace.

Takže se omlouvám, ale na tu interpelaci mohu tedy uvést - abych ocitoval: Kontrolní akce Ministerstva zdravotnictví v Nemocnici Na Homolce byla zahájena 30. července 2013 za účinnosti zákona o státní kontrole 552/1991 a musí být dokončena podle tohoto předpisu. V současné době jsou vypořádávány námitky kontrolované osoby, to znamená Nemocnice Na Homolce. Ministerstvo zdravotnictví předalo protokol o výsledku kontroly Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality SKPV v souladu s § 8 odstavec 1 trestního řádu. To znamená, s těmi závěry již byla seznámena policie a Ministerstvo zdravotnictví v protokolu o výsledku kontroly uvedlo kontrolní zjištění a označilo doklady a ostatní materiály, o které se kontrolní zjištění opírá. Já jsem požádal pana ministra zdravotnictví, aby v okamžiku, kdy bude mít k dispozici konečné výsledky této kontroly, přijal důsledně všechna potřebná personální opatření, která s výsledky této kontroly budou souviset.

Souhlasím s vámi, že těch věcí, které byly medializovány v souvislosti například s tímto zdravotnickým zařízením, ale s některými dalšími také, bylo velké množství a je potřeba vyvodit konkrétní personální odpovědnost na základě jasného výsledku kontroly, která byla realizována. Čili nyní tuto odpovědnost bude mít ministr zdravotnictví.

print Formát pro tisk