Kategorie: Aktuality, Boj proti korupci, Moje práce

Interpelace ve věci veřejné zakázky Masarykovy univerzity 3T magnetické rezonance

15. května 2014 interpelace na PhDr. Marcel Chládek ve věci veřejné zakázky Masarykovy univerzity 3T magnetické rezonance

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážený pane ministře, já jsem si vás dovolil interpelovat na minulém zasedání Poslanecké sněmovny ve věci zakázky pro CEITEC Masarykovy univerzity, kdy vlastně Masarykova univerzita objednala dva kusy 3T experimentálních lidských celotělových magnetických rezonancí v jednacím řízení bez uveřejnění s odůvodněním, že se jedná o nějaké speciální zařízení, které jiná firma nevyrábí. Není to tak.

Já jsem vám tehdy položil několik otázek, kdo všechno se podílel na schvalování uvedeného projektu, kdo je autorem uvedené metodiky CEITEC pro zadávání veřejných zakázek, kdo je autorem znaleckých posudků, jestli se jedná o znalecké posudky vypracované v souladu se zákonem o znalcích, jestli obsahují tyto posudky řádné a přezkoumatelné ocenění pořizované věci, jestli je možné prokázat, že všech šest unikátních vlastností uvedených v odůvodnění použití jednacího řízení poskytuje pouze vybraný dodavatel a jaký je systém kontroly nad zadáváním podobných zakázek na Ministerstvu školství a na příslušné vysoké škole a kdo jsou konkrétní lidé, kteří za korektnost zakázek odpovídají. Současně jsem poprosil o poskytnutí kopií výše uvedených znaleckých posudků. Já jsem pochopil, že v době, kdy jsem vám předkládal tuto informaci a požadoval jsem odpovědi, jste nemohl být na tu záležitost připraven, ale domnívám se, že uplynula dostatečně dlouhá doba, abych tyto informace mohl obdržet. Takže předpokládám, že tyto informace již máte zajištěny a že mi je sdělíte a předáte. Děkuji vám.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Marcel Chládek Děkuji, pane poslanče. Co se týče mé odpovědi, tak co mám připraveno i z odboru, protože procházel celou zakázku. Dokonce mám informaci, že Úřad na ochranu hospodářské soutěže mezitím ve věci na základě podnětu jednoho z uchazečů společnosti 23. 4. 2014 rozhodl o tom, že návrh se zamítá, že nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření. Přesto ministerstvo zatím neschválilo podmínky pro další výdaje s tím, že následná kontrola, která by měla být, protože jedna z kontrol již probíhala řídicím orgánem Ministerstva školství na této zakázce, to znamená na výdaje, dokumentaci této veřejné zakázky, tak může být až po doložení všech účetních dokladů s tím, že jmenovitý seznam - omlouvám se, že ho nemám tady před sebou, protože jsem nevěděl, že otázka se toho bude týkat, ale nemám problém, že písemně vám odpovíme na všechny tyhle dotazy, i konkrétní jednotlivosti u této zakázky.

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za odpověď. Já jenom stručně, co k tomu proběhlo v tisku, že byly poptávány speciální přístroje a odůvodnění, že byl poptáván konkrétní přístroj konkrétní firmy, a tedy použito jednací řízení bez uveřejnění, bylo zdůvodněno tím, že se jedná o unikátní přístroj, který má určité zobrazování určitých gradientů, ale přitom dotázaní odborníci, kteří objednávali tento přístroj, nebyli schopni doložit, proč zrovna takovéto parametry potřebují. A přitom se tedy zjistilo, že podobný výrobce i dalšího zařízení existuje a přitom to zařízení je daleko levnější. Takže to je základní smysl mé interpelace. Děkuji.

print Formát pro tisk