Kategorie: Aktuality, Boj proti korupci, Moje práce

Interpelace ve věci záměrů na rušení matrik a změn ve veřejné správě

15. května 2014 interpelace na Milana Chovanece ve věci záměrů na rušení matrik a změn ve veřejné správě.

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, ta interpelace je stručná. Dostal jsem informace na některých obcích, že se připravuje rušení matričních úřadů na menších obcích a přesun některých kompetencí z obcí směrem k obcím s rozšířenou působností, a nevím, jestli je to pozůstatek ještě z vlády minulé, anebo jestli je to nějaká koncepce současné vlády. Ale protože vím, že se připravuje novela zákona o obcích, tak bych skutečně rád věděl, jestli má dojít k nějakým zásadním změnám, kdy by měly být na obcích rušeny matriky, protože to pokládám za špatný krok a věřím, že taková to věc se nebude dělat bez řádného projednání a informace jednak obcí a jednak také Poslanecké sněmovny. Děkuji za pozornost.

print Formát pro tisk