Kategorie: Aktuality, Zdravotnictví, Moje práce

DRG restart a rozdílné úhrady poskytovatelům péče

Image

25. 5. 2017 Interpelace na ministra zdravotnictví JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka, MBA ve věci DRG restart a rozdílné úhrady poskytovatelům péče

Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo.

Vážený pane ministře, ve vaší odpovědi na moji interpelaci ve věci úhrad Fakultní nemocnici u sv. Anny mě překvapila vaše odpověď, kde píšete, že nelze připravit úhradovou vyhlášku, která by zajistila rovnoměrné financování nákladů Fakultní nemocnice u sv. Anny, a tento problém bude možné definitivně odstranit pravděpodobně až v rámci připravované redefinice pravidel úhrady akutní lůžkové péče v návaznosti na projekt DRG Restart. K případnému sloučení s Centrem kardiovaskulární a transplantační chirurgie, které bylo odděleno od Fakultní nemocnice u sv. Anny v 90. letech, uvádíte, že i takový krok Ministerstvo zdravotnictví v delším časovém horizontu zvažuje. Nicméně musíme mít jistotu, že sloučením nedojde k destabilizaci tohoto poskytovatele vysoce specializované péče. Tím oddělením už došlo k destabilizaci Fakultní nemocnice u sv. Anny a v podstatě se tím dosud nikdo nezabýval.

Pane ministře, kde berete jistotu, že připravovaná redefinice pravidel úhrady akutní lůžkové péče v návaznosti na projekt DRG Restart zajistí plné financování a srovnání financování jednotlivých nemocnic? Jak se dosáhne sjednocení úhrad nemocnicím? Ví se, že jedna třetina nemocnic by zůstala zhruba na stejném, jedna třetina by dostala přidáno a jedné třetině by se muselo vzít, a to by muselo být politické rozhodnutí. Nechápu, proč už vlastně v dnešním systému nelze sjednotit úhrady, které byly kdysi nějak historicky nastaveny a neustále se jenom valorizují. Proč se nejde cestou aktualizace seznamu výkonů, když DRG Restart bude obsahovat jenom data zkreslená o bonusy zvlášť účtovaných léčivých přípravků a zvlášť účtovaných materiálů? Zase tam nebudou tvrdá data za skutečně pořízené léky a zdravotnické prostředky.

Prosím tedy o odpověď na tyto otázky a zejména, jak se má sjednotit úhrada nemocnicím a jestli všechny nemocnice, to znamená i regionální a fakultní, budou mít za stejný výkon stejnou úhradu podle toho, k čemu dojde - průměr z programu DRG Restart.
Děkuji.

print Formát pro tisk