rss
Strana:  1 2 3   další »

Finanční motivace lékařů za cílené odesílání na kliniky

Image

13.7. 2017 Interpelace na ministra zdravotnictví JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka, MBA A ve věci finanční motivace lékařů za cílené odesílání na kliniky

Screening imunity novorozenců a vakcíny MMR

Image

13.7. 2017 Interpelace na ministra zdravotnictví JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka, MBA ve věci screeningu imunity novorozenců a vakcíny MMR

Nízké úhrady krajské nemocnici Tomáše Bati Zlín

Image

13.7. 2017 Interpelace na ministra zdravotnictví JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka, MBA ve věci nízkých úhrad krajské nemocnice Tomáše Bati Zlín

Náhrada za ztrátu na výdělku ve vazbě na minimální mzdu

Image

29.6. 2017 Interpelace na ministryni práce a sociálních věcí Mgr. Michaely Marksové ve věci náhrad za ztráty na výdělku ve vazbě na minimální mzdu

Programová dokumentace programů MZ - Ústav chirurgie ruky

Image

29.6. 2017 Interpelace na ministra zdravotnictví JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka, MBA ve věci programová dokumentace programů MZ - Ústav chirurgie ruky

Podfinancování KNTB Zlín a kroky k nápravě (Krajská nemocnice Tomáše Bati Zlín)

Image

29.6. 2017 Interpelace na ministra zdravotnictví JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka, MBA ve věci podfinancování KNTB Zlín a kroky k nápravě

Proč ČR neusiluje o přesídlení agentury EMA do ČR ?

Image

29.6. 2017 Interpelace na předsedu vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotku ve věci důvodů proč ČR neusiluje o přesídlení agentury EMA do ČR

DRG restart a rozdílné úhrady poskytovatelům péče

Image

25. 5. 2017 Interpelace na ministra zdravotnictví JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka, MBA ve věci DRG restart a rozdílné úhrady poskytovatelům péče

Ohrožení certifikace zdravotnických prostředků

Image

25. 5. 2017 Interpelace na ministra zdravotnictví JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka, MBA ve věci ohrožení certifikace zdravotnických prostředků

Omezení dostupnosti mobilní specializované paliativní péče

Image

25. 5. 2017 Interpelace na ministra zdravotnictví JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka, MBA ve věci omezení dostupnosti mobilní specializované paliativní péče

Ohrožení výroby a certifikace zdravotnických prostředků

Image

25.5. 2017 Interpelace na předsedu vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotku ve věci ohrožení výroby a certifikace zdravotnických prostředků

Nařízení EU k ochraně osobních údajů a jeho dopady na databáze NZIS

Image

18.5. 2017 Interpelace na ministra zdravotnictví JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka, MBA ve věci nařízení EU k ochraně osobních údajů a jeho dopady na databáze NZIS

Ústavní stížnosti na stanovování cen a úhrad zdrav. prostředků

Image

18.5. 2017 Interpelace na ministra zdravotnictví JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka, MBA ve věci ústavní stížnosti na stanovování cen a úhrad zdrav. prostředků

Zařazení péče v domácích hospicích do seznamu výkonů

Image

18.5. 2017 Interpelace na ministra zdravotnictví JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka, MBA ve věci zařazení péče v domácích hospicích do seznamu výkonů

Prodražování zdravotnických prostředků výrobců z ČR

Image

27.4. 2017 Interpelace na ministra zdravotnictví JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka, MBA ve ve věci prodražování zdravotnických prostředků výrobců z ČR

Povinný elektronický recept a motivace lékařů

Image

27.4. 2017 Interpelace na ministra zdravotnictví JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka, MBA ve věci povinného elektronického receptu a motivace lékařů

Finanční stabilizace FN u u Svaté Anny a FNKV

Image

27.4. 2017 Interpelace na ministra zdravotnictví JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka, MBA ve věci finanční stabilizace FN u u Svaté Anny a FNKV

Podpora infrastruktury pro výrobce a notifikované osoby u zdravotnických prostředků

Image

6.4. 2017 Interpelace na ministrs průmyslu a obchodu ČR Ing. Jiřího Havlíčka, MBA ve věci podpory infrastruktury pro výrobce a notifikované osoby

Podpora infrastruktury pro domácí výrobce zdrav. prostředků

Image

6.4. 2017 Interpelace na předsedu vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotku ve věci podpory infrastruktury pro domácí výrobce zdrav. prostředků

Rozevírání nůžek mezi státními a regionálními nemocnicemi

Image

2.3. 2017 Interpelace na ministra zdravotnictví JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka, MBA ve věci rozevírání nůžek mezi státními a regionálními nemocnicemi

Úskalí zákona o univerzitních nemocnicích

Image

2.3. 2017 Interpelace na ministra zdravotnictví JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka, MBA ve věci úskalí zákona o univerzitních nemocnicích

Nový zákon o univerzitních nemocnicích

Image

2.3. 2017 Interpelace na předsedu vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotku ve věci zákona o univerzitních nemocnicích

Zákaz zpětných bonusů a společných nákupů nemocnic

Image

23. 2. 2017 Interpelace na ministra zdravotnictví JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka, MBA ve věci zákazu zpětných bonusů a společných nákupů nemocnic

Forenzní audit a účetní závěrka FN Královské Vinohrady

Image

23. 2. 2017 Interpelace na ministra zdravotnictví JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka, MBA ve věci forenzního auditu a účetní závěrky FN Královské Vinohrady

Zastavte prodej Homolka Premium Care, a.s.

Image

23. 2. 2017 Interpelace na ministra zdravotnictví JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka, MBA ve věci zastavení prodeje Homolka Premium Care, a.s.

Zastavení prodeje Homolka Premium Care, a.s.

Image

23. 2. 2017 Interpelace na předsedu vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotku ve věci zastavení prodeje Homolka Premium Care, a.s.

Jaký byl přínos zrušení vzdělávacího programu oboru praktický lékař pro děti a dorost ?

Image

2. 2. 2017 Interpelace na ministra zdravotnictví JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka, MBA ve věci přínosů zrušení vzdělávacího programu oboru prakt. lékař pro děti a dorost

Ministr prověří prodej spol. Homolka Premium Care, a.s. nemocnicí Na Homolce

Image

2. 2. 2017 Interpelace na ministra zdravotnictví JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka, MBA ve věci prodeje spol. Homolka Premium Care, a.s. nemocnicí Na Homolce

Prodej společnosti Homolka Premium Care, a.s. nemocnicí Na Homolce

Image

2. 2. 2017 Interpelace na předsedu vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotku ve věci prodeje spol. Homolka Premium Care, a.s. nemocnicí Na Homolce

Vyplácení zpětných bonusů na léky a zdravotnické prostředky

Image

19. 1. 2017 Interpelace na ministra zdravotnictví JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka, MBA ve věci zpětných bonusů na léky a zdravotnické prostředky

Výsledky komise pro očkování a změny zákona

Image

19. 1. 2017 Interpelace na ministra zdravotnictví JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka, MBA ve věci výsledků komise pro očkování a změny zákona

Zákon o regulaci reklamy nesprávně povoluje výjimku reklamy propagace léčiv používaných při vakcinačních akcích.

Image

19. 1. 2017 Interpelace na ministra zdravotnictví JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka, MBA ve věci krytí reklamy na vakcíny vakcinačními akcemi

Změna názoru MZ na regulaci trhu s léčivy v ČR

Image

12. 1. 2017 Interpelace na ministra zdravotnictví JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka, MBA ve věci změny názoru MZ na regulaci trhu s léčivy v ČR

Deformace trhu s léčivy v ČR a nečinnost ÚOHS

Image

12. 1. 2017 Interpelace na předsedu vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotku ve věci deformace trhu s léčivy v ČR a nečinnosti ÚOHS

Vzdělávání lékařů a sester

Image

8. 12. 2016 Interpelace na ministra zdravotnictví JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka, MBA ve věci vzdělávání lékařů a sester

Je vůle skutečně řídit státní nemocnice?

Image

8. 12. 2016 Interpelace na ministra zdravotnictví JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka, MBA ve věci vůle skutečně řídit státní nemocnice

Zvýšení počtu míst na lékařských fakultách pro české studenty

Image

20. 10. 2016 Interpelace na ministra zdravotnictví MUDr. Svatopluka Němečka, MBA ve věci zvýšení počtu míst na lékařských fakultách pro české studenty

Posílení kompetence IPVZ při vzdělávání lékařů

Image

20. 10. 2016 Interpelace na ministra zdravotnictví MUDr. Svatopluka Němečka, MBA ve věci posílení kompetence IPVZ při vzdělávání lékařů

Zveřejňování dokumentů v registru smluv

Image

15. 9. 2016 Interpelace na ministra vnitra Milana Chovance ve věci dohledu nad zveřejňováním dokumentů v registru smluv

Záměr na zřízení dalšího komplexního onkologického centra

Image

15. 9. 2016 Interpelace na ministra zdravotnictví MUDr. Svatopluka Němečka, MBA ve věci záměru na zřízení dalšího komplexního onkologického centra

Neudržitelnost úhrad podle § 16 a centrových léčiv

Image

15. 9. 2016 Interpelace na ministra zdravotnictví MUDr. Svatopluka Němečka, MBA ve věci neudržitelnosti úhrad podle § 16 a centrových léčiv

Nedostatečný počet míst na lékařských fakultách

Image

8. 9. 2016 Interpelace na ministryní školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Kateřinu Valachovou, Ph.D.ve věci nedostatečného počtu míst na lékařských fakultách

Doporučení ministerstva zdravotnictví k registru smluv

Image

8. 9. 2016 Interpelace na ministra zdravotnictví MUDr. Svatopluka Němečka, MBA ve věci doporučení ministerstva k registru smluv

Požadavky mladých lékařů na změny ve vzdělávání

Image

2. 6. 2016 Interpelace na ministra zdravotnictví MUDr. Svatopluka Němečka, MBA ve věci požadavků mladých lékařů na změny ve vzdělávání

Rušení oboru vzdělávání praktický lékař pro děti a dorost

Image

26. 5. 2016 Interpelace na ministra zdravotnictví MUDr. Svatopluka Němečka, MBA ve ve věci důvodů rušení oboru vzdělávání praktický lékař pro děti a dorost

Neprováděná likvidace obchodních společností nemocnice Na Homolce

Image

26. 5. 2016 Interpelace na ministra zdravotnictví MUDr. Svatopluka Němečka, MBA ve ve věci nelikvidace obchodních společností nemocnice Na Homolce

Vyhodnocení opatření ke zvýšení efektivity nemocnic MZ

Image

21. 4. 2016 Interpelace na ministra zdravotnictví MUDr. Svatopluka Němečka, MBA ve věci vyhodnocení opatření ke zvýšení efektivity nemocnic MZ

Zdravotnický registr NZIS a ochrana dat

Image

14. 4. 2016 Interpelace na ministra zdravotnictví MUDr. Svatopluka Němečka, MBA ve věci zdravotnických registrů NZIS a ochrany dat

Import čínské medicíny do České republiky

Image

14. 4. 2016 Interpelace na ministra zdravotnictví MUDr. Svatopluka Němečka, MBA ve věci importu čínské medicíny do České republiky

Systémové změny úhrad ZÚLP, ZÚM a jejich nákupu

Image

3. 3. 2016 Interpelace na ministra zdravotnictví MUDr. Svatopluka Němečka, MBA ve věci systémových změn úhrad ZÚLP, ZÚM a jejich nákupu


Strana:  1 2 3   další »