Kategorie: Zdravotnictví, Prorodinná politika, Moje práce

Náhrada za ztrátu na výdělku ve vazbě na minimální mzdu

Image

29.6. 2017 Interpelace na ministryni práce a sociálních věcí Mgr. Michaely Marksové ve věci náhrad za ztráty na výdělku ve vazbě na minimální mzdu

Děkuji za slovo. Vážená paní ministryně, já mám podobný dotaz v podobné záležitosti, jako vás interpeloval pan poslanec Farský. Tentokrát je to dotaz z mého volebního obvodu, který se týká náhrady za ztrátu výdělku u pána z dílny, který z důvodu nemoci z povolání je také odkázán v podstatě na rentu, kterou mu vyplácí Česká pojišťovna, která se vymlouvá na to, že pokud dojde k navýšení minimální mzdy, tak ona sníží to plnění, které musí vlastně vyplácet na základě toho, že příslušný zaměstnavatel byl pojištěn u České pojišťovny právě pro případ vzniku nemoci z povolání.

Já se domnívám, že se jedná o nějaký nedostatek ve výkladu možná konkrétní pojišťovny, protože už poslanec Farský upozornil, že rozdíl je mezi pojištěncem nebo pojistníkem u České pojišťovny a pojistníkem u Kooperativy. Tak bych prosil o vyjasnění a požádal o zjednání legislativní nápravy, aby lidé, kteří měli rentu vypočítanou dříve, nebyli poškozováni tím, že dojde k navýšení minimální mzdy. Domnívám se, že to je nespravedlivé, a prosím o sdělení, zda se jedná pouze o určitý výklad jedné konkrétní pojišťovny, nebo se jedná skutečně o legislativní chybu, a v tom případě o předložení legislativní úpravy, která by tyto případy dala do pořádku a narovnala. Děkuji.

print Formát pro tisk