Kategorie: Zdravotnictví, Boj proti korupci, Moje práce

Nařízení EU k ochraně osobních údajů a jeho dopady na databáze NZIS

Image

18.5. 2017 Interpelace na ministra zdravotnictví JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka, MBA ve věci nařízení EU k ochraně osobních údajů a jeho dopady na databáze NZIS

 Děkuji za slovo,
vážený pane místopředsedo. Vážený pane ministře, já bych se chtěl zeptat, jak daleko je Ministerstvo zdravotnictví s přípravou novelizace zákona o zdravotních službách, konkrétně v části, která se týká Národního zdravotnického informačního systému, s aplikací nového nařízení Evropské unie, která se týká ochrany osobních údajů, takzvané GDPR. Protože jak jistě víme, toto nařízení má být v platnosti zhruba od září příštího roku a všechny členské země jsou povinny implementovat toto nařízení do právního řádu. Předpokládám, že to bude poměrně značný zásah do zdravotnické legislativy nejenom v oblasti zdravotních služeb, ale i specifických zdravotních služeb a že zřejmě na to musí legislativa ministerstva velmi pružně reagovat, a ten čas je velmi krátký. Když se do toho vloží volby, tak předpokládám s ohledem na tvorbu těch předpisů, že vlastně těsně po volbách by mělo Ministerstvo zdravotnictví předkládat nějakou novelu toho zákona, aby byla splněna lhůta, dokdy má toto nařízení být implementováno do českého právního řádu.

Takže bych se chtěl zeptat, jak je ta příprava daleko a jak konkrétně se dotkne zákona o Národním zdravotnickém informačním systému. Děkuji.

 

Ministr zdravotnictví ČR Miloslav Ludvík: Děkuji, pane předsedající. Vážený pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, mohu vás ujistit, že GDPR bude záležitost, která mě definitivně zbaví posledních černých vlasů, protože musím říci, že to je věc, která není úplně přesně právně ukotvená, nikdo úplně přesně neví, co všechno do toho spadá, ale všichni tuší, že to bude stát strašné peníze. Mimochodem, kdybych ještě navázal na naši předchozí debatu, tak na to hlavně peníze v systému veřejného zdravotního pojištění prostě nejsou. Upřímně řečeno, možná budeme šťastní, že nemocnice mají ty bonusy, aby vůbec měly z čeho tu fyzickou ochranu dat, což vlastně je GDPR, zaplatit.

My v tuhle chvíli, ÚZIS, čili Ústav zdravotnických informací a statistiky, připravuje obecnou metodiku dopadu GDPR na různé oblasti zdravotnictví a ten rozbor by měl být, a pan docent Dušek, což je workoholik první kategorie, slibuje, že to bude hotové do konce června. Čili my budeme zhruba koncem června tušit, jak situace bude, ale říkám, že situaci komplikuje fakt, že k ustanovení GDPR prostě neexistuje jednoznačný právní výklad, a to ani ze strany vydavatele. Nemám z toho vůbec žádnou radost a tuším, že to bude dost komplikovaná věc.

Pokud jde o databáze NZIS, tedy Národního zdravotnického informačního systému, tak by neměl být dopad nijak dramatický, protože to samotné nařízení jasně vymezuje výjimky z řady striktních ustanovení pro zdravotnictví jako takové, pro vedení zdravotnické dokumentace i pro národní registry, které mají oporu v zákoně, což je případ právě NZIS.

Ještě po schválení novely zákona č. 372, která byla realizována v roce 2016, byla zahájena zásadní rekonstrukce NZIS a dnes v podstatě díky tomu, že jsem zrušil KSRZIS, tak se to dnes dostalo do přímé působnosti vlastně jednoho jediného bodu na Ministerstvu zdravotnictví, které má zároveň na starosti eGovernment.

V tuhle chvíli musím říci, že pro pokračování prací je v podstatě důležité to, jestli se podaří prosadit další novelu zákona 372, která by se toho měla týkat, což jste správně řekl, že už bude muset být až po volbách. Aspoň to, co my tušíme z řady mezinárodních konferencí, které se na toto téma po Evropě v poslední době hekticky konají, tak pravděpodobně jdeme správným směrem.

Říkám, že v tuto chvíli nejsem schopen říci nic víc, že aspoň dílčí ukázky z toho rozboru, který mám k dispozici, ukazují, že by dopad zrovna na NZIS neměl být dramatický. Dopad GDPR ale bude velmi dramatický na resort zdravotnictví jako takový, konkrétně na poskytovatele zdravotnických zařízení. To už tady mohu říci rovnou. Děkuji.

print Formát pro tisk