Kategorie: Aktuality, Rozvoj obcí a měst v regionu, Moje práce

Návrhu na zrušení přejezdu P7982 v Šumicích a tvorba norem

Image

29. 6. 2017 Interpelace na ministra dopravy Ing. Dana Ťoka ve věci návrhu na zrušení přejezdu P7982 v Šumicích a tvorby norem

Vážený pane ministře,
dostal jsem od starosty obce Šumice doklady, které se týkaly prověrky železničních přejezdů v obci Šumice. Jedná se konkrétně o železniční přejezd značený jako P7982 v kilometru 122,871 regionální dráhy Vlárský průsmyk, Veselí nad Moravou. Podotýkám, že tento železniční přejezd je na svém místě od doby vybudování dráhy v roce 1919. Nejdříve byla obec vyzvána, aby odstranila vzrostlou zeleň v okolí přejezdu, a posléze Správa železniční dopravy cesty podala návrh na zrušení tohoto přejezdu. Je to absurdní situace, protože, jak říkám, tento přejezd je na svém místě od doby výstavby dráhy. Umožňuje spojení obce, která je v podstatě tratí rozdělená na dvě poloviny. Domnívám se, že toto je velmi nešťastné rozhodnutí. 
 

Já jsem se informoval, jak vznikala příslušná norma, na základě které začínají být přehodnocovány železniční přejezdy. Bylo mi řečeno, že ta norma se původně připravovala pro koridorové trati, ale potom se začala uplatňovat plošně u všech tratí, i regionálních. Tak se domnívám, že to je velmi špatné rozhodování v podstatě na SŽDC. Pokud jsem si vyžádal nějaké podklady, tak ta vyhláška by neměla platit pro stavby dráhy, pro které byla ověřena projektová dokumentace ve stavebním řízení před účinností vyhlášky, tj. před 1. 12. 1995, a stavby drah a stavby na dráze, které byly pořízeny a dány do užívání podle dosavadních předpisů, je možné provozovat do doby nejbližší rekonstrukce nebo modernizace.

Stejně tak se chci zeptat, proč např. na trati Poříčany-Nymburk, na trati, kde je umožněna stokilometrová rychlost, byly rekonstruovány přejezdy a po jejich rekonstrukci (upozornění na čas) se snížila traťová rychlost na 60 km. Tomu naprosto nerozumím a prosím o vyjasnění důvodů, proč takto bylo postupováno jak v Šumicích, tak na trati Poříčany-Nymburk. Děkuji.

 

 

print Formát pro tisk