rss

Interpelace na Ministra průmyslu a obchodu ČR Jiřho Havlíčka o připravované výstavbě vedení velmi vysokého napětí - 2 x 110 kV ze Slušovic do Slavičína

Začíná se znovu na čistém stole. E.ON zpracovává novou projektovou dokumentaci pro územní řízení a součástí této dokumentace by měl být i proces EIA, tedy posuzování vlivu stavby na životní prostředí. Prioritním důvodem pro realizaci této akce je zabezpečení spolehlivého zásobování elektrickou energií v oblasti.

Dobudování nástupní hrany v žel. stanici Uherský Brod

Image

13.7. 2017 Interpelace na ministra dopravy Ing. Dana Ťoka ve věci dobudování nástupní hrany v žel. stanici Uherský Brod

Návrhu na zrušení přejezdu P7982 v Šumicích a tvorba norem

Image

29. 6. 2017 Interpelace na ministra dopravy Ing. Dana Ťoka ve věci návrhu na zrušení přejezdu P7982 v Šumicích a tvorby norem

Elektrifikace trati St. Město - Bojkovice a dostavba nástupiště v Uh. Brodě

Image

29. 6. 2017 Interpelace na ministra dopravy Ing. Dana Ťoka ve věci elektrifikace trati St. Město - Bojkovice a dostavby nástupiště v Uh. Brodě

Dokumenty pro posouzení poškození domů u dálnice D8

Image

27.4. 2017 Interpelace na předsedu vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotku ve věci dokumentů pro posouzení poškození domů u dálnice D8

Stav prací na forenzním auditu dálnice D8

Image

2.3. 2017 Interpelace na předsedu vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotku ve věci stavu prací forenzním auditu dálnice D8

Uzavřené nádražní budovy ČD Bojkovice, Újezdec u Luhačovic

Image

19. 1. 2017 Interpelace na předsedu vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotku ve věci uzavřených nádražních budov ČD Bojkovice, Újezdec u Luhačovic

Aktuální stav smluv mezi SŽDC a Grandi Stazzioni

Image

1. 12. 2016 Interpelace na ministra dopravy Ing. Dana Ťoka ve věci aktuálního stavu smluv mezi SŽDC a Grandi Stazzioni

Financování regionálního školství

Image

8. 10. 2016 Interpelace na ministryní školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Kateřinu Valachovou, Ph.D.ve věci financování regionálního školství

Příprava těžby štěrkopísku v Janovicích a v Nýrsku

Image

26. 5. 2016 Interpelace na ministra životního prostředí Mgr. Richarda Brabce ve věci přípravy těžby štěrkopísku v Janovicích a v Nýrsku

Recyklace raketového paliva Vrbětice-zkušební provoz

Image

21. 4. 2016 Interpelace na ministra obrany MgA. Martina Stropnickéhove věci recyklace raket. paliva Vrbětice-zkušební provoz

Zajištění provozu nádražních budov ČD a jejich převodu

Image

17.12. 2015 Interpelace na ministra dopravy Ing. Dana Ťoka ve věci zajištění provozu nádražních budov ČD a jejich převodu

Vypořádání připomínek starostů ke školskému zákonu

Image

17.12. 2015 Interpelace na ministryně školství Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D. ve věci vypořádání připomínek starostů ke školskému zákonu

Posunutí termínů dokončení staveb z OPŽP 2007 - 2013

Image

8. 10. 2015 Interpelace na ministra životního prostředí Mgr. Richarda Brabce ve věci posunu termínů dokončení staveb z OPŽP 2007 - 2013

Povolení těžby štěrkopísku v Uherském Ostrohu

Image

12.3.2015 Interpelace na ministra průmyslu a obchodu Ing. Jana Mládka, CSc. ve věci povolení těžby štěrkopísku v Uherském Ostrohu