Kategorie: Aktuality, Zdravotnictví, Moje práce

Nízké úhrady krajské nemocnici Tomáše Bati Zlín

Image

13.7. 2017 Interpelace na ministra zdravotnictví JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka, MBA ve věci nízkých úhrad krajské nemocnice Tomáše Bati Zlín

Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, děkuji za slovo. Já bych chtěl navázat na svoji předchozí interpelaci, která se týká rovněž Baťovy nemocnice a rozdílnosti úhrad některým nemocnicím. Prověřoval jsem si úhrady v Baťově nemocnici, které získala od VZP, ale zjistil jsem, že Baťova nemocnice je hodnocena jako nemocnice áčkového typu, tudíž by měla mít úhrady stejné jako obdobné nemocnice. Většinou se jedná o všechny přímo řízené nemocnice Ministerstva zdravotnictví. Když jsem si porovnal údaje za roky 2011 až 2013, tak jsem našel rozdíl 387 milionů korun. To znamená, že tato nemocnice, Baťova nemocnice ve Zlíně, dostala o 387 milionů korun méně než srovnatelné nemocnice áčkového typu podobné velikosti. Znamená to, že Krajská nemocnice Tomáše Bati dělá stejnou medicínu jako ostatní nemocnice výrazně levněji. Znamená to ale, že nemocnice, které vykazují nižší náklady, dělají ty diagnózy daleko efektivněji než jiné nemocnice. Pokud přesto neprosperují, zatímco ty nákladově dražší nemocnice prosperují, pak to znamená, že je něco špatného s úhradovými vyhláškami nebo dodatky. Anebo ty úhrady jsou špatně nastavené, protože správně by ty nákladné nemocnice měly krachovat a ty úsporné nemocnice by měly prosperovat. V praxi je to ale opačně.

Dovoluji si vás požádat, abyste zjednal nápravu v úhradových vyhláškách, aby Krajská nemocnice Tomáše Bati byla oceňována, její péče byla hrazena stejně, jako je hrazena péče (upozornění na čas) v nemocnicích přímo řízených Ministerstvem zdravotnictví. Děkuji za pozornost a za písemnou odpověď.

Ministr zdravotnictví  JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA  nebyl na interpelaci přítomen, odpověděl písemně
 

print Formát pro tisk