Kategorie: Aktuality, Zdravotnictví, Moje práce

Omezení dostupnosti mobilní specializované paliativní péče

Image

25. 5. 2017 Interpelace na ministra zdravotnictví JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka, MBA ve věci omezení dostupnosti mobilní specializované paliativní péče

Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo.

Vážený pane ministře, navazuji na svoji předchozí interpelaci ve věci specializované paliativní mobilní hospicové péče. V současné době probíhá jednání o zařazení této péče do seznamu výkonů. Podmínkou pro zařazení zřejmě bude, že ta agentura, která chce poskytovat paliativní péči, bude muset mít k dispozici lékaře paliativce. Těchto lékařů je ale v České republice údajně jenom 41. Z toho většina má úvazky v lůžkových zařízeních, takže volná kapacita těchto lékařů na mobilní hospice bude velmi malá. Může to znamenat, že pokud bude takto dáno minimální personální vybavení pro agentury, které chtějí poskytovat péči v domácích hospicech, dojde v podstatě k omezení péče, protože ty agentury, které to dělaly až do dneška a dělaly to bez lékaře paliativce, to vlastně dále nebudou moci poskytovat a ve svém důsledku to bude znamenat zásadní omezení poskytování paliativní péče. 

Bude-li tedy v agregovaném výkonu pevně zařazen lékař paliativec, pojišťovny nenasmlouvají tento typ péče s agenturami, které nebudou mít v týmu lékaře paliativce. Tuto podmínku v současné době splňuje pouze 11 účastníků, tedy 11 agentur v sedmi krajích České republiky. Sedm krajů České republiky takovou péči vůbec nemá a podle podmínek uváděných ve výkonech mobilního hospice ani mít nebude.

Já vás tedy žádám, abyste dobře zvážil, v jaké podobě bude tento výkon zařazen do seznamu výkonů a v jaké podobě bude hrazen zdravotními pojišťovnami, protože smyslem zařazení této péče do seznamu výkonů má být hrazení ze zdravotního pojištění a zvýšení dostupnosti této péče. Pokud ale dojde k zakotvení takovéto podmínky, pak to ve svém důsledku bude znamenat zásadní omezení dostupnost paliativní péče pro většinu obyvatel České republiky.

Děkuji.

Ministr zdravotnictví  JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA  nebyl na interpelaci přítomen, odpověděl písemně
 

print Formát pro tisk