Kategorie: Aktuality, Zdravotnictví, Moje práce

Posílení kompetence IPVZ při vzdělávání lékařů

Image

20. 10. 2016 Interpelace na ministra zdravotnictví MUDr. Svatopluka Němečka, MBA ve věci posílení kompetence IPVZ při vzdělávání lékařů

Vážený pane místopředsedo, děkuji vám za slovo.

Vážený pane ministře, během projednávání zákona o vzdělávání lékařů jsem předložil dvakrát pozměňovací návrh, který měl posílit kompetence Institutu pro postgraduální vzdělávání lékařů, IPVZ. Nejdříve jsem ve výboru pro zdravotnictví navrhl zakotvení IPVZ přímo do zákona o vzdělávání lékařů. Na základě výtek ministerstva, že v zákoně nemůže být přímo uvedena instituce IPVZ, že to není v souladu s legislativními pravidly, jsem pak ve druhém čtení předložil další pozměňovací návrh, který má zakotvit kompetence IPVZ k zařazování absolventů lékařských fakult do oborů a k atestačním zkouškám. Ani jeden můj návrh nezískal podporu od Ministerstva zdravotnictví a já se ptám proč. Proč ministerstvo nechce podpořit ani minimální logicky se nabízející návrh, že by zařazování absolventů do oborů a zkoušení vykonával IPVZ?

Přece tento institut byl v padesátých letech založen a za mnoho let prokázal, že svou práci dělal dobře, a lékaři byli a jsou s jeho prací spokojeni. Z diskuze, které se zúčastnilo 7 000 lékařů, se většina vyslovila pro zajišťování zařazování do oborů a ke zkoušení právě prostřednictvím IPVZ. Jestliže si novela zákona o vzdělávání lékařů klade za cíl napravit stav, který nastal po roce 2004, a odborná veřejnost, samotní lékaři, věří v nápravu a návrat podoby zákona před rok 2004, pak nerozumím tomu, že se Ministerstvo zdravotnictví brání těmto podnětům a brání se posílení kompetencí IPVZ, přestože za více než šedesát let své existence své kvality prokázal. Chci tedy vysvětlení, proč ministerstvo tyto kompetence nechce posílit. Děkuji za pozornost.

print Formát pro tisk