Kategorie: Zdravotnictví, Boj proti korupci, Moje práce

Prodražování zdravotnických prostředků výrobců z ČR

Image

27.4. 2017 Interpelace na ministra zdravotnictví JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka, MBA ve ve věci prodražování zdravotnických prostředků výrobců z ČR

Děkuji za slovo.

Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře. Od roku 2013 došlo k výraznému zpřísnění požadavků na zdravotnické prostředky a jejich certifikaci a notifikační proces. Současně se významně zvýšily náklady výrobců a snížil se počet notifikovaných osob, které dělají certifikaci těchto výrobků z pěti na dvě. Tím se prodloužil proces certifikace a uvedení nových výrobků na trh. Kvůli nedostatku kapacit notifikovaných osob se čeští výrobci musí obracet na zahraniční notifikované osoby, jejichž služby jsou výrazně dražší a ve výsledku prodražují české zdravotnické prostředky. Jedním z důvodů jsou požadavky na stále novější laboratorní vybavení a nové prostory a požadavky na zajištění odborných posudků lékařů specialistů. Je to problém částečně Ministerstva průmyslu a obchodu, Ústavu pro normalizaci a také Ministerstva zdravotnictví. Možnost, jak může pomoci Ministerstvo zdravotnictví, je například zakotvení povinnosti státem zřízených akademických výzkumných organizací spolupracovat na procesu posuzování shody s výrobci a notifikovanými osobami a to za úplatu v rámci standardní ekonomické obchodní činnosti například stanovením odborných klinických pracovišť ze strany Ministerstva zdravotnictví. Anebo podpořit z veřejných zdrojů vznik a vybudování laboratorní a znalostní infrastruktury, která by ve spolupráci s akademickými a výzkumnými organizacemi poskytovala potřebné odborné služby pro výrobce a notifikované osoby, současně by se věnovala výzkumu, vývoji a inovacím postupu k ověřování klinických metod a zdravotnických prostředků. To by vedlo ke snížení nákladů na služby dosud dostupné pouze v zahraničí, čímž by se současně podpořil i export mimo trhy EU.

Pane ministře, prosím o zvážení pomoci jednak výrobcům a jednak notifikovaným osobám, aby ... (Upozornění na časový limit.) Aby se podařilo udržet náklady na zdravotnické prostředky v ČR, aby se udrželi i čeští výrobci. Děkuji.

 

 Ministr nebyl přítomen. Interpelace bude zodpovězena písemně ve lhůtě 30 dnů.

print Formát pro tisk