Kategorie: Aktuality, Zdravotnictví, Moje práce

Programová dokumentace programů MZ - Ústav chirurgie ruky

Image

29.6. 2017 Interpelace na ministra zdravotnictví JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka, MBA ve věci programová dokumentace programů MZ - Ústav chirurgie ruky

Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, Poslanecká sněmovna schválila pozměňovací návrh k návrhu rozpočtu u kapitoly 335 na Program rozvoje regionálních zdravotnických zařízení a tam částku pro Ústav chirurgie ruky ve Vysokém nad Jizerou. Byl jsem upozorněn, že schválené prostředky dosud nelze čerpat, protože není schválena příslušná programová dokumentace. Požádal jsem o stanovisko Ministerstvo zdravotnictví a dostal jsem informaci, že program je těsně před schválením, že probíhají průběžné konzultace s Ministerstvem financí. Požádal jsem tedy o stanovisko Ministerstvo financí a dostal jsem odpověď, že co se týče připravovaného programu, Ministerstvo financí zaslalo Ministerstvu zdravotnictví celou řadu připomínek. Žádná se přímo netýkala akce, na kterou jsem se dotazoval. Připomínky se týkaly rozpočtově nezajištěných zdrojů na připravovaný program, nedostatečného zdůvodnění účelnosti a efektivnosti navrhovaných veřejných prostředků, neujasněnosti priorit, možné duplicity s EU programy či nevhodnosti a nepřesnosti některých indikátorů. Dále si Ministerstvo financí vyžádalo rozčlenění některých parametrů, vyjasnění či úpravu konkrétních pojmů a některé další záležitosti technického charakteru. Tato komunikace odešla z Ministerstva financí 20. března a k otázce našich připomínek s námi nebylo ze strany Ministerstva zdravotnictví od té doby nijak komunikováno, ani po pracovní úrovni. Nemůžeme ale vyloučit a předpokládáme, že Ministerstvo zdravotnictví nyní jedná s účastníky připravovaného programu a že připravuje podklady pro Ministerstvo financí v reakci na naše připomínky.

Vážený pane ministře, dovoluji si vás požádat o učinění kroků, aby uvedený program mohl být schválen a aby bylo možné prostředky co nejdříve čerpat.

Děkuji za zjednání nápravy.

Ministr zdravotnictví  JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA  nebyl na interpelaci přítomen, odpověděl písemně
 

print Formát pro tisk