Kategorie: Zdravotnictví, Moje práce

Výsledky komise pro očkování a změny zákona

Image

19. 1. 2017 Interpelace na ministra zdravotnictví JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka, MBA ve věci výsledků komise pro očkování a změny zákona

Děkuji za slovo.
Vážený pane ministře, na jednom z prvních zasedání výboru pro zdravotnictví jsme se zabývali novelou zákona o ochraně veřejného zdraví. Tehdy se vzedmula taková vlna odporu ze strany rodičovské veřejnosti, ale i ze strany odborné veřejnosti - připomínky k očkování a k navýšení sankcí pro lékaře kvůli neočkování. Tehdy jsem inicioval, aby vznikla komise, která by řešila jak připomínky laické veřejnosti, tak odborné veřejnosti. Tehdy se zavázal váš předchůdce pan ministr Němeček a hlavní hygienik, tehdy pan doktor Valenta, k tomu, že z výsledků této komise bude učiněn závěr a odsouhlasený závěr této komise bude podnětem pro novelu zákona o ochraně veřejného zdraví.

Bohužel dneska není ve funkci ani hlavní hygienik pan doktora Valenta, ani pan ministr Němeček. Já chci jenom vědět, nakolik komise dokončila svá jednání, jestli jsou konkrétní výstupy z této komise, které by byly předány v legislativním odboru ministerstva, které má vytvářet onu zmiňovanou novelu o ochraně veřejného zdraví. Prosím o písemnou odpověď a také o odpověď, které připomínky z komise budou zapracovány do nového zákona. Děkuji.

Ministr zdravotnictví  JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA na interpelaci odpověděl písemně.

print Formát pro tisk