Kategorie: Zdravotnictví, Prorodinná politika, Moje práce

Zařazení péče v domácích hospicích do seznamu výkonů

Image

18.5. 2017 Interpelace na ministra zdravotnictví JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka, MBA ve věci zařazení péče v domácích hospicích do seznamu výkonů

Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo.

Vážený pane ministře, na jednání pracovní skupiny k seznamu zdravotních výkonů tato komise doporučila kalkulaci a podmínky z pilotního projektu, který běží druhým rokem na Všeobecné zdravotní pojišťovně. Ale chci upozornit, že navrhovaná úprava je neúměrně vysoká. Jedná se o mobilní hospicovou péči neboli domácí hospice. Tato úhrada je neúměrně vysoká, asi 1 200 až 1 400 korun, k poměru ke skutečně poskytnuté lékařské a ošetřovatelské péči jednomu pacientovi v jednom dni. Její výše je vyšší než současná úhrada některých typů následné lůžkové péče, náklady na jeden ošetřovací den v léčebnách dlouhodobě nemocných. Je zde zakotvena povinnost dozoru lékaře se specializací v paliativní medicíně nad lékaři ostatních odborností.

Lékařů s touto specializací je a bude nedostatek, mladí nemají velký zájem věnovat se paliativní medicíně. Většina paliativců pracuje v nemocnicích, pouze malá část z nich se věnuje hospicové péči, a to ještě ve velkých městech, kde mají hospicovou péči jako přivýdělek. Plošně v republice tak mohou být pokryty pouze potřeby pacientů z velkých měst. Zbytek, zhruba 70 % obyvatelstva na venkově a v malých městech, nemá šanci získat lékaře paliativce. Služby poskytují agentury s lékařem jiné odbornosti, většinou ošetřujícím lékařem, praktikem, internistou, algeziologem, chirurgem, také paliativcem apod. Všichni na stejné odborné úrovni a lege artis pro paliativní léčbu, což je v souladu s platnou legislativou, vyhláškou 99/2012 Sb., o personálním vybavení zdravotnických zařízení. Byla podpořena i stanoviskem České lékařské komory. Návrh s lékařem paliativcem jako vedoucím dozoru nad prací lékaře příjmu ošetřujícího pacienta je v rozporu s uvedenou legislativou a v důsledku (předsedající upozorňuje na čas) znemožní nasmlouvat a hájit mobilní domácí hospicovou péči v 70 % případů.

Chtěl bych vás tedy požádat o zvážení těchto námitek v připomínkovém řízení k tomuto seznamu výkonů.

 

Ministr zdravotnictví ČR Miloslav Ludvík: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, interpelacím zdar a lednímu hokeji zvlášť. Je mi líto, že nastupuju do toho zápasu, když naši borci prohrávají 0:1, nicméně doufám, že... (Z pléna 0:2.) Už 0:2. Doufám, že se situace zlepší.

 

Ministr zdravotnictví ČR Miloslav Ludvík: Lepší zprávy, dobře. Tak lepší zprávou je, že skutečně do návrhu novely seznamu zdravotních výkonů byly zařazeny dva výkony mobilní specializované hospicové péče. To, co jste tady říkal, je skutečně pravda. Výkony byly projednány 27. dubna letošního roku na pracovní skupině. Předevčírem, v úterý, prošly poradou vedení ministerstva. V této chvíli jsou ve vnitřním připomínkovém řízení.

Já vnímám to, co říkáte. Nejsem tak úplně ve shodě s tím, co říkáte, co se týče té úhrady, protože přece jen počítejme s tím, že LDN je následná péče, a pořád žiju v domnění, že i z LDN se má chodit domů, že je to doléčovací péče. Paliativní nebo hospicová péče je péče, která jednoznačně směřuje k závěru života. Takže přece jen je to z mého pohledu více specializované. I když uznávám, že i v LDN je relativně vysoká úmrtnost, ale postupně by se měla snižovat. A není pravdou to, že LDN je to samé co hospic. Není a neměla by být. Takže ta hospicová péče by měla být kvalifikovanější, měla by být náročnější.

A to, co říkáte, že mladí pro tenhle obor nebudou mít smysl, je asi pravda. Já spíš právě očekávám, že tady se budou specializovat starší internisté, kteří prostě s postupem věku a získáváním moudrosti se k této specializaci dostanou. Nicméně všechny ty výhrady, které jste jmenoval, se myslím objevují ve vnitřním připomínkovém řízení a budou vypořádány. Já nemám takový problém s tím... Pro mě je důležité, aby hospicová péče fungovala. Čili pokud se shodneme na tom, že je tam nutná nějaká úprava, tak já se jí obecně vzato nebráním. Děkuji.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za odpověď. Pane ministře, jenom skutečně zvažte, pokud se to takto zakotví do toho seznamu výkonů jako minimální personální vybavení, tak skutečně se ta péče stane nedostupnou pro venkovské oblasti. A není to jenom, co se týká lékařů, ale i vysoké personální požadavky na počet ošetřujícího zdravotnického personálu, alespoň pět sester příslušné odbornosti, nejsou zakotveny v žádném legislativním předpisu ani v předpisu o personálním vybavení ve vyhlášce. Argument dodržení směnnosti sester je opodstatněný v lůžkových zařízeních s nepřetržitým provozem, nikoliv v ambulantní sféře. Ani praktičtí lékaři či domovy pro seniory nezaměstnávají pět sester kvůli zajištění směnnosti. Výkon u infaustního pacienta poskytuje vždy jen jedna samostatně pracující sestra, maximálně s dopomocí sestry či ošetřovatele s využitím jejich fyzické asistence při práci s imobilním pacientem. Výkonový systém úhrady s jedním ošetřujícím lékařem a ošetřujícím personálem sestávajícím z jedné samostatně pracující sestry (předsedající upozorňuje na čas) a jednoho pomocného personálu pro těžkou fyzickou práci byl účelově zablokován. Tak prosím, zvažte tady tyto argumenty.

Ministr zdravotnictví ČR Miloslav Ludvík: Já děkuju. My si to samozřejmě můžeme vyříkat venku. Tam jde o dvě věci. Mobilní hospic by v podstatě měl navazovat na kamenný hospic. Ona by to měla být do jisté míry výjezdová jednotka. Navíc ono se umírá... Nejčastější doba úmrtí je dneska v brzkých ranních hodinách. Ono to má něco společného s životním cyklem člověka. Takže ta požadovanost té směnnosti tam je, ta tam být musí, protože pokud chceme tohle zajišťovat i v této době, tak samozřejmě by tam ta směnnost měla být. Ale já říkám, ono to navazuje na ty kamenné hospice. A upřímně řečeno při tom jednání s oběma dvěma svazy těch hospiců jsem na tyhle námitky tak úplně nenarazil. Takže se domnívám, že ona ta kombinace, kdy by jaksi kamenný hospic měla být základna a mobilní hospic by měla být jakási výjezdová jednotka, by měla fungovat, a z toho důvodu si myslím, že by tam asi ty personální požadavky měly zůstat. Ale říkám, musí se to postavit na základě reality. To s vámi souhlasím.

print Formát pro tisk