Kategorie: Zdravotnictví, Moje práce

Zvýšení počtu míst na lékařských fakultách pro české studenty

Image

20. 10. 2016 Interpelace na ministra zdravotnictví MUDr. Svatopluka Němečka, MBA ve věci zvýšení počtu míst na lékařských fakultách pro české studenty

Děkuji za slovo.
Vážený pane ministře, já jsem 8. 9. interpeloval paní ministryni Valachovou ve stejné interpelaci a tehdy jsem dostal odpověď, která neobsahovala přesně odpověď na moji kladenou otázku. Dovoluji si tedy stejnou interpelaci přednést i vám.

Stále více studentů středních škol, a to i velmi nadaných absolventů gymnázií, je roztrpčeno nepřijetím na lékařské fakulty. Přitom je všeobecně známo, že začíná být velmi citelný nedostatek lékařů i vysokoškolsky vzdělaných nelékařů. Proto vám kladu otázku, proč vláda a Ministerstvo školství nezajistí větší počet míst na lékařských fakultách. Není důvodem nízkého počtu přijatých studentů vysoký počet zahraničních studentů, kteří studují za úhradu, na úkor počtu míst vyčleněných pro české studenty? Není v tomto případě řešením větší finanční pomoc fakultám ze strany ministerstva, aby nebyly závislé na příjmech od studentů-samoplátců ze zahraničí? Můžete mi prosím zjistit, kolik míst na lékařských fakultách se otevírá a kolik z toho je zablokováno pro zahraniční studenty, kteří většinou řady našich lékařů neposílí? Není něco špatného v komunikaci mezi Ministerstvem školství, Ministerstvem zdravotnictví, lékařskými fakultami, když na rostoucí poptávku a hrozící nedostatek lékařů není vláda schopna reagovat zvýšením počtu míst pro české studenty lékařských fakult? Děkuji za vaši případnou odpověď.
 
Ministr zdravotnictví  MUDr. Svatopluk Němeček, MBA  nebyl na interpelaci přítomen, odpověděl písemně
 

print Formát pro tisk