Udržitelné zemědělství a ochrana přírody našeho regionu

Naše krásná krajina a lidé v ní žijící jsou největší bohatství našeho kraje. Proto máme zodpovědnost, abychom ji příštím generacím předali neporušenou.

  • Je zapotřebí více rozvíjet podporu regionální produkce. Naše krajina a lidé v ní žijící se neobejde bez rozumných zemědělských hospodářů, kteří musí mít rovné podmínky pro chov zvířat a pěstování plodin a pro jejich uplatnění na trhu, jako ostatní zemědělci v Evropské unii. Podpora vinařů je podporou krajiny a tradic s vínem spojených.
  • Ochrana přírody a zázraku stvoření musí být samozřejmostí pro každého z nás, komu záleží na budoucnosti tohoto krásného kraje. Jedinečné přírodní lokality, půda, ovzduší a voda si zasluhují zvláštní ochranu.

Recyklace raketového paliva Vrbětice-zkušební provoz

Image

21. 4. 2016 Interpelace na ministra obrany MgA. Martina Stropnickéhove věci recyklace raket. paliva Vrbětice-zkušební provoz