Rozvoj obcí a měst našeho regionu

„Můj hlas bude v Praze slyšet a moje práce v regionu vidět. Jsem jedním z Vás a Vy mě dobře znáte.“

Je zapotřebí

  • Omezit podporu projektů, které mají malý přínos pro rozvoj obcí a regionu. Rozpočtové určení daní musí umožnit obcím udržitelný rozvoj – větší soběstačnost a vyšší výtěžnost pro obce a menší města.
  • Vyšší podpora a soustředění zdrojů na projekty odkanalizování obcí a čištění vody. Podpora úspor energií a oprav bytového fondu.
  • Podpora rozvoje lázeňství pro zvýšení kvality života občanů, právo na úhradu lázeňské péče z veřejného pojištění pro pacienty, kteří ji potřebují.
  • Zlepšení dopravní obslužnosti území – lepší dopravní spojení z oblastí s vyšší nezaměstnaností do center zaměstnanosti. Hromadná doprava musí být cenově dostupná, jinak omezuje sama sebe. Se zvýšením ceny jízdného ubývá cestujících a proces je nekonečný.
  • Vyšší podpora živé kultury a tradic, folklorních souborů, dostupnost kultury pro občany
  • Vyšší podpora nedostatkovým oborům ve školství a útlum oborů produkujících nezaměstnané. Školství musí být řízeno kompetentními osobami, ne samouky. Je zapotřebí podporovat větší spolupráci škol s podniky pro potřeby praxe. Není možné omezovat akademické svobody a nakládat neúnosná břemena na studující mládež a jejich rodiny ve prospěch byznysu.
  • Vyšší aktivita a soutěživost škol o kvalitní pedagogy, vyšší podpora zájmové, umělecké a sportovní činnosti mládeže jako prevence proti patologickým jevům a pasivitě

Interpelace na Ministra průmyslu a obchodu ČR Jiřho Havlíčka o připravované výstavbě vedení velmi vysokého napětí - 2 x 110 kV ze Slušovic do Slavičína

Začíná se znovu na čistém stole. E.ON zpracovává novou projektovou dokumentaci pro územní řízení a součástí této dokumentace by měl být i proces EIA, tedy posuzování vlivu stavby na životní prostředí. Prioritním důvodem pro realizaci této akce je zabezpečení spolehlivého zásobování elektrickou energií v oblasti.

Dobudování nástupní hrany v žel. stanici Uherský Brod

Image

13.7. 2017 Interpelace na ministra dopravy Ing. Dana Ťoka ve věci dobudování nástupní hrany v žel. stanici Uherský Brod

Návrhu na zrušení přejezdu P7982 v Šumicích a tvorba norem

Image

29. 6. 2017 Interpelace na ministra dopravy Ing. Dana Ťoka ve věci návrhu na zrušení přejezdu P7982 v Šumicích a tvorby norem

Elektrifikace trati St. Město - Bojkovice a dostavba nástupiště v Uh. Brodě

Image

29. 6. 2017 Interpelace na ministra dopravy Ing. Dana Ťoka ve věci elektrifikace trati St. Město - Bojkovice a dostavby nástupiště v Uh. Brodě

Dokumenty pro posouzení poškození domů u dálnice D8

Image

27.4. 2017 Interpelace na předsedu vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotku ve věci dokumentů pro posouzení poškození domů u dálnice D8

Stav prací na forenzním auditu dálnice D8

Image

2.3. 2017 Interpelace na předsedu vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotku ve věci stavu prací forenzním auditu dálnice D8

Uzavřené nádražní budovy ČD Bojkovice, Újezdec u Luhačovic

Image

19. 1. 2017 Interpelace na předsedu vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotku ve věci uzavřených nádražních budov ČD Bojkovice, Újezdec u Luhačovic

Aktuální stav smluv mezi SŽDC a Grandi Stazzioni

Image

1. 12. 2016 Interpelace na ministra dopravy Ing. Dana Ťoka ve věci aktuálního stavu smluv mezi SŽDC a Grandi Stazzioni

Financování regionálního školství

Image

8. 10. 2016 Interpelace na ministryní školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Kateřinu Valachovou, Ph.D.ve věci financování regionálního školství

Příprava těžby štěrkopísku v Janovicích a v Nýrsku

Image

26. 5. 2016 Interpelace na ministra životního prostředí Mgr. Richarda Brabce ve věci přípravy těžby štěrkopísku v Janovicích a v Nýrsku