rss
Strana:  « předchozí  1 2 3 4 5 6 7 8 9   další »

Revize posudku ČVUT Praha FBMI Kladno - CEITEC MU Brno

Image

26.11. 2015 Interpelace na ministra spravedlnosti JUDr. Roberta Pelikána, Ph.D. ve věci revize posudku ČVUT Praha FBMI Kladno - CEITEC MU Brno

Odpovědnost MZ za situaci v Thomayerově nemocnici a Fakultní nemocnici Královské Vinohrady

Image

26.11. 2015 Interpelace na ministra zdravotnictví MUDr. Svatopluka Němečka, MBA ve věci odpovědnosti MZ za situaci v Thomayerově nemocnici a Fakultní nemocnici Královské Vinohrady

Posunutí termínů dokončení staveb z OPŽP 2007 - 2013

Image

8. 10. 2015 Interpelace na ministra životního prostředí Mgr. Richarda Brabce ve věci posunu termínů dokončení staveb z OPŽP 2007 - 2013

Neuhrazení vyšetření OCT na očním koherenčním tomografu

Image

8.10. 2015 Interpelace na ministra zdravotnictví MUDr. Svatopluka Němečka, MBA ve věci nehrazení vyšetření OCT na očním koherenčním tomografu

Uplácení lékařů za odesílání pacientů do specializovaných center

Image

8.10. 2015 Interpelace na ministra zdravotnictví MUDr. Svatopluka Němečka, MBA ve věci uplácení lékařů za odesílání pacientů do specializovaných center

Oprávněnost používání kmenových buněk při léčbě

Image

17. 9. 2015 Interpelace na ministra zdravotnictví MUDr. Svatopluka Němečka, MBA ve věci oprávněnosti používání kmenových buněk při léčbě

Financování rekonstrukce Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a její stabilita

Image

9.7. 2015 Interpelace na ministra zdravotnictví MUDr. Svatopluka Němečka, MBA ve věci: Financování rekonstrukce Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a její stabilita

Léčba kmenovými buňkami a její regulace

Image

18.6. 2015 Interpelace na ministra zdravotnictví MUDr. Svatopluka Němečka, MBA ve věci léčby kmenovými buňkami a její regulace

Úhrada ošetřovatelské péče v sociálních službách

Image

21.5. 2015 Interpelace na ministra zdravotnictví MUDr. Svatopluka Němečka, MBA ve věci úhrady ošetřovatelské péče v sociálních službách

Regulace reklamy vakcín, nesoulad s právem EU

Image

21.5. 2015 Interpelace na ministra zdravotnictví MUDr. Svatopluka Němečka, MBA ve věci regulace reklamy vakcín - nesoulad s právem EU

Slučování zdravotních pojišťoven

Image

21.5.2015 Interpelace na předsedu vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotku: ve věci slučování zdravotních pojišťoven v kompetenci vlády

Budoucnost péče o děti, nedostatek dětských lékařů

Image

30.4. 2015 Interpelace na MUDr. Svatopluka Němečka, MBA ve věci budoucnosti péče o děti - nedostatek dětských lékařů

Zavedení screeningu vrozené poruchy imunity novorozenců

Image

30.4. 2015 Interpelace na MUDr. Svatopluka Němečka, MBA ve věci zavedení screeningu vrozené poruchy imunity novorozenců

Povolení těžby štěrkopísku v Uherském Ostrohu

Image

12.3.2015 Interpelace na ministra průmyslu a obchodu Ing. Jana Mládka, CSc. ve věci povolení těžby štěrkopísku v Uherském Ostrohu

Interpelace ve věci memoranda o spolupráci mezi OKD, železárnami a samosprávami krajů

Image

12.3.2015 Interpelace na předsedu vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotku: ve věci memoranda o spolupráci mezi OKD, železárnami a samosprávami krajů


Strana:  « předchozí  1 2 3 4 5 6 7 8 9   další »