Účinný boj proti korupci

„S korupcí se nikdy nesmířím. Nikdy se nevzdávám, protože jsem jedním z Vás.“

Proč korupce rozkládá Českou republiku? Protože někteří lidé na státním zastupitelství zametají trestné činy pod koberec! Protože současná vláda korupci účinně nepotírá, naopak polovina ministrů již vládu musela opustit právě kvůli korupci! Protože zájmy vlivných finančních skupin jsou nadřazeny zájmu občanů! Protože finanční skupiny ovlivňují členy Parlamentu České republiky a tím i podobu zákonů! Je nejvyšší čas to změnit.

Proto podporuji

  • Zpřísnění dohledu nad procesem vyšetřování závažných trestných činů na státním zastupitelství. Posílení útvarů protikorupční policie a obnova finanční policie rozprášené za ministrování Ivana Langera.
  • Systémová opatření ke zpřísnění dohledu nad zadáváním veřejných zakázek a korupčními aktivitami firem. Důraz na propojování jednotlivých kauz s korupčními aktivitami stejných osob a firem a větší spolupráci s nevládními organizacemi, které bojují proti korupci (Transparency international).
  • Zákaz společností s akciemi na doručitele (anonymními akciemi), úplné vyloučení těchto firem z výběrových řízení. Zákaz stanovování diskriminačních kritérií, zejména minimálních požadovaných obratů uchazečů o veřejné zakázky. Povinné vylučování všech nedohledatelných firem a účelově založených firem z výběrových řízení o veřejné zakázky. Povinné zveřejňování všech údajů z veřejných zakázek, důslednou veřejnou kontrolu.
  • Rozšíření pravomocí NKÚ, ÚOOÚ. Zpřísnění dohledu státu nad délkou soudních řízení.
  • Exekuce v případech, kdy firmy prokazatelně dostanou zaplaceno za práci a nezaplatí za práci svým subdodavatelům. Firmy v insolvenci se nesmí zbavit odpovědnosti věřitelům prodejem nebo převodem svých firem na jiné osoby, aby se vyhnuly splácení svých dluhů.

Finanční motivace lékařů za cílené odesílání na kliniky

Image

13.7. 2017 Interpelace na ministra zdravotnictví JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka, MBA A ve věci finanční motivace lékařů za cílené odesílání na kliniky

Nařízení EU k ochraně osobních údajů a jeho dopady na databáze NZIS

Image

18.5. 2017 Interpelace na ministra zdravotnictví JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka, MBA ve věci nařízení EU k ochraně osobních údajů a jeho dopady na databáze NZIS

Ústavní stížnosti na stanovování cen a úhrad zdrav. prostředků

Image

18.5. 2017 Interpelace na ministra zdravotnictví JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka, MBA ve věci ústavní stížnosti na stanovování cen a úhrad zdrav. prostředků

Zadání forenzního auditu stavby 0805 dálnice D8

Image

18. 5. 2017 Interpelace na ministra dopravy Ing. Dana Ťoka ve věci zadání forenzního auditu stavby 0805 dálnice D8

Prodražování zdravotnických prostředků výrobců z ČR

Image

27.4. 2017 Interpelace na ministra zdravotnictví JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka, MBA ve ve věci prodražování zdravotnických prostředků výrobců z ČR

Povinný elektronický recept a motivace lékařů

Image

27.4. 2017 Interpelace na ministra zdravotnictví JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka, MBA ve věci povinného elektronického receptu a motivace lékařů

Finanční stabilizace FN u u Svaté Anny a FNKV

Image

27.4. 2017 Interpelace na ministra zdravotnictví JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka, MBA ve věci finanční stabilizace FN u u Svaté Anny a FNKV

Forenzní audit dálnice D8 - 805 a jeho zadání

Image

27.4. 2017 Interpelace na předsedu vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotku ve věci forenzního auditu dálnice D8 - 805 a jeho zadání

Stav prací na forenzním auditu dálnice D8

Image

2.3. 2017 Interpelace na předsedu vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotku ve věci stavu prací forenzním auditu dálnice D8

Zákaz zpětných bonusů a společných nákupů nemocnic

Image

23. 2. 2017 Interpelace na ministra zdravotnictví JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka, MBA ve věci zákazu zpětných bonusů a společných nákupů nemocnic