Prorodinná politika, spravedlivý daňový systém a udržitelné důchodové zabezpečení

Věřím stejně, jako Vy, že víra, rodina, práce, zodpovědnost, solidarita, jsou hodnoty, na kterých stojí lidská společnost po tisíciletí a bez nich není budoucnost. Jsem jeden z Vás.“

  • Musíme znovu zavést společné zdanění manželů a obnovit daňovou progresi. Zavedení rovné daně znamenalo ukončení rodinami oceňovaného společného zdaněné manželů. Je na čase rovnou daň odmítnout a znovu obnovit daňovou progresi, která stojí na pravidle rovné oběti, tedy kdo více vydělává, více odvádí. Toto pravidlo je běžně uplatňováno v civilizovaných zemích. Jedna sazba daně je experiment, který se nám nevyplatil.
  • Budu podporovat projekty jako jsou Rodinné pasy. Je nutné dále rozvíjet síť mateřských center a ostatních aktivit pro rodiče s dětmi. Mým cílem je vytvořit prostředí, kde se dobře žije rodinám s dětmi.
  • Důchodová reforma je zapotřebí, ale nikoliv v podobě, jakou prosadila současná vláda. Je jasně propočítáno, že tato vládní důchodová reforma se vyplatí pouze těm lidi, kteří vydělávají více než 24 tis Kč hrubého měsíčně. Vládní důchodová reforma je vhodná jen pro 15 % populace!!! Základem důchodového systému musí nadále zůstat průběžný systém s prorodinnými prvky. Pouze ten zajišťuje nutnou solidaritu, při změnách parametrů je vždy udržitelný a zajišťující základní jistotu důchodu. Současně je imunní vůči inflaci. Dále je nutné posílit motivaci více spořit v dosavadním systému penzijního připojištění. Udržitelný důchodový systém není možný bez dostatku plátců. Správná reforma zvýhodní rodiny s dětmi. Ti, kdo vychovávají děti se chovají zodpovědně a starají se o budoucí plátce do průběžného systému, proto musí být zvýhodněni, například nižšími odvody na penzi.

Vybavenost souprav ARRIVA na trati Praha - Nitra

Image

13.7. 2017 Interpelace na ministra dopravy Ing. Dana Ťoka ve věci vybavenosti souprav ARRIVA na trati Praha - Nitra

Screening imunity novorozenců a vakcíny MMR

Image

13.7. 2017 Interpelace na ministra zdravotnictví JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka, MBA ve věci screeningu imunity novorozenců a vakcíny MMR

Náhrada za ztrátu na výdělku ve vazbě na minimální mzdu

Image

29.6. 2017 Interpelace na ministryni práce a sociálních věcí Mgr. Michaely Marksové ve věci náhrad za ztráty na výdělku ve vazbě na minimální mzdu

Zpoždění vlaků z Prahy 10. května informace cestujícím

Image

18. 5. 2017 Interpelace na ministra dopravy Ing. Dana Ťoka ve věci zpoždění vlaků z Prahy 10. května informace cestujícím

Zařazení péče v domácích hospicích do seznamu výkonů

Image

18.5. 2017 Interpelace na ministra zdravotnictví JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka, MBA ve věci zařazení péče v domácích hospicích do seznamu výkonů

Přetěžování pracovníků ÚZP finančních úřadů

6. 4. 2017 interpelace na Místopředsedu vlády ČR a ministra financí Andreje Babiše ve věci přetěžování pracovníků ÚZP finančních úřadů

Byznys jménem SCIO

Image

8. 10. 2016 Interpelace na ministryní školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Kateřinu Valachovou, Ph.D. ve věci "Byznys jménem SCIO"

Nedostatečný počet míst na lékařských fakultách

Image

8. 9. 2016 Interpelace na ministryní školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Kateřinu Valachovou, Ph.D.ve věci nedostatečného počtu míst na lékařských fakultách

Byznys jménem SCIO

Image

8. 9. 2016 Interpelace na ministryní školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Kateřinu Valachovou, Ph.D. ve věci byznys jménem SCIO

Výpověď FN Motol NF klíček - ubytování rodičů dětí

Image

3. 3. 2016 Interpelace na ministra zdravotnictví MUDr. Svatopluka Němečka, MBA ve věci výpovědi FN Motol NF klíček - ubytování rodičů dětí