rss
Strana:  « předchozí  1 2 3 4 5 6 7 8 9   další »

Posílení kompetence IPVZ při vzdělávání lékařů

Image

20. 10. 2016 Interpelace na ministra zdravotnictví MUDr. Svatopluka Němečka, MBA ve věci posílení kompetence IPVZ při vzdělávání lékařů

Byznys jménem SCIO

Image

8. 10. 2016 Interpelace na ministryní školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Kateřinu Valachovou, Ph.D. ve věci "Byznys jménem SCIO"

Financování regionálního školství

Image

8. 10. 2016 Interpelace na ministryní školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Kateřinu Valachovou, Ph.D.ve věci financování regionálního školství

Zveřejňování dokumentů v registru smluv

Image

15. 9. 2016 Interpelace na ministra vnitra Milana Chovance ve věci dohledu nad zveřejňováním dokumentů v registru smluv

Záměr na zřízení dalšího komplexního onkologického centra

Image

15. 9. 2016 Interpelace na ministra zdravotnictví MUDr. Svatopluka Němečka, MBA ve věci záměru na zřízení dalšího komplexního onkologického centra

Neudržitelnost úhrad podle § 16 a centrových léčiv

Image

15. 9. 2016 Interpelace na ministra zdravotnictví MUDr. Svatopluka Němečka, MBA ve věci neudržitelnosti úhrad podle § 16 a centrových léčiv

Nedostatečný počet míst na lékařských fakultách

Image

8. 9. 2016 Interpelace na ministryní školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Kateřinu Valachovou, Ph.D.ve věci nedostatečného počtu míst na lékařských fakultách

Byznys jménem SCIO

Image

8. 9. 2016 Interpelace na ministryní školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Kateřinu Valachovou, Ph.D. ve věci byznys jménem SCIO

Doporučení ministerstva zdravotnictví k registru smluv

Image

8. 9. 2016 Interpelace na ministra zdravotnictví MUDr. Svatopluka Němečka, MBA ve věci doporučení ministerstva k registru smluv

Výpověď FN Motol NF klíček - ubytování rodičů dětí

Image

3. 3. 2016 Interpelace na ministra zdravotnictví MUDr. Svatopluka Němečka, MBA ve věci výpovědi FN Motol NF klíček - ubytování rodičů dětí

Požadavky mladých lékařů na změny ve vzdělávání

Image

2. 6. 2016 Interpelace na ministra zdravotnictví MUDr. Svatopluka Němečka, MBA ve věci požadavků mladých lékařů na změny ve vzdělávání

Příprava těžby štěrkopísku v Janovicích a v Nýrsku

Image

26. 5. 2016 Interpelace na ministra životního prostředí Mgr. Richarda Brabce ve věci přípravy těžby štěrkopísku v Janovicích a v Nýrsku

Rušení oboru vzdělávání praktický lékař pro děti a dorost

Image

26. 5. 2016 Interpelace na ministra zdravotnictví MUDr. Svatopluka Němečka, MBA ve ve věci důvodů rušení oboru vzdělávání praktický lékař pro děti a dorost

Neprováděná likvidace obchodních společností nemocnice Na Homolce

Image

26. 5. 2016 Interpelace na ministra zdravotnictví MUDr. Svatopluka Němečka, MBA ve ve věci nelikvidace obchodních společností nemocnice Na Homolce

Vyhodnocení opatření ke zvýšení efektivity nemocnic MZ

Image

21. 4. 2016 Interpelace na ministra zdravotnictví MUDr. Svatopluka Němečka, MBA ve věci vyhodnocení opatření ke zvýšení efektivity nemocnic MZ


Strana:  « předchozí  1 2 3 4 5 6 7 8 9   další »